Ix-Xagħra

Aġenda ta' laqgħat

Print this page

Aġġornament tal-Laqgħa

Data: It-Tnejn 26 ta' Frar 2018                                    Ħin: 5.30pm

Post: Uffiċċju amministrattiv, Kunsill Lokali tax-Xagħra, Vjal it-Tmienja ta' Settembru, Xagħra Għawdex XRA 9021

Laqgħa Numru: 347

L-Aġenda titħabbar sa ħamest ijiem qabel il-laqgħa. 

Biex issegwi l-laqgha tal-Kunsill LIVE aghfas fuq din il-link: http://xaghra.com/code/

_____________________________________________________________________________________________________

Is-Seba' Leġislatura

2018

Laqgħa tat-22 ta' Jannar 2018 - Mozzjoni 166

2017

Laqgħa tat-18 ta' Diċembru 2017

Laqgħa tas-27 ta' Novembru 2017 - Mozzjoni 163 - Mozzjoni 164 - Mozzjoni 165

Laqgħa tas-26 ta' Ottubru 2017

Laqgħa tal-25 ta' Settembru 2017

Laqgħa tat-28 ta' Awwissu 2017

Laqgħa tal-31 ta' Lulju 2017

Laqgħa tal-24 ta' Lulju 2017 - Din il-laqgħa ma saritx minħabba nuqqas ta' quorum. Din il-laqgħa reġgħet issejħet għat-Tnejn 31 ta' Lulju 2017 fis-7.00pm.

Laqgħa tad-19 ta' Ġunju 2017

Laqgħa tat-22 ta' Mejju 2017 - Din il-laqgħa ma saritx minħabba nuqqas ta' quorum.

Laqgħa tas-17 ta' April 2017 - Mozzjoni Numru 161 - Mozzjoni Numru 162

Laqgħa tat-13 ta' Marzu 2017 - Mozzjoni Numru 160

Laqgħa tal-14 ta' Frar 2017

Laqgħa tas-16 ta' Jannar 2017

2016

Laqgħa tad-19 ta' Diċembru 2016

Laqgħa tat-23 ta' Novembru 2016

Laqgħa tal-31 ta' Ottubru 2016

Laqgħa b'urġenza - 7 ta' Ottubru 2016

Laqgħa tas-26 ta' Settembru 2016

Laqgħa tat-30 ta' Awwissu 2016

Laqgħa tal-1 ta' Awwissu 2016

Laqgħa tat-18 ta' Lulju 2016

Laqgħa tas-17 ta' Ġunju 2016 - Mozzjoni Numru 159

Laqgha tas-17 ta' Mejju 2016

Laqgha tat-18 ta' April 2016

Laqgha tal-14 ta' Marzu 2016

Laqgha tal-15 ta' Frar 2016

Laqgħa tal-14 ta' Jannar 2016

2015

Laqgħa tal-21 ta' Diċembru 2015

Laqgha tas-16 ta' Novembru 2015

Laqgha tad-19 ta' Ottubru 2015

Laqgħa tal-24 ta' Settembru 2015

Laqgha tal-24 ta' Awwissu 2015

Laqgha tal-21 ta' Lulju 2015

Laqgha tad-9 ta' Ġunju 2015

Laqgha tal-11 ta' Mejju 2015

Laqgha tal-4 ta' Mejju 2015

Is-Sitt Leġislatura

2015

Laqgha tas-27 ta' April 2015

Laqgha tat-23 ta' Marzu 2015

Laqgha urgenti - 9 ta' Marzu 2015

Laqgha tas-17 ta' Frar 2015

Laqgha urgenti - 8 ta' Frar 2015

Laqgha tas-26 ta' Jannar 2015

2014

Laqgha tad-29 ta' Dicembru 2014

Laqgha tal-24 ta' Novembru 2014

Laqgha tas-27 ta' Ottubru 2014

Laqgha tat-22 ta' Settembru 2014

Laqgha urgenti - 2 ta' Settembru 2014

Laqgha tal-25 ta' Awwissu 2014

Laqgha tal-21 ta' Lulju 2014

Laqgha tas-16 ta' Ġunju 2014

Laqgha tad-19 ta' Mejju 2014

Laqgha tal-21 ta' April 2014

Laqgha tal-24 ta' Marzu 2014

Laqgha tad-19 ta' Frar 2014 - Mozzjoni Numru 158

Laqgha tat-13 ta' Jannar 2014

2013

Laqgha tas-16 ta' Dicembru 2013

Laqgha tat-18 ta' Novembru 2013

Laqgha tal-21 ta' Ottubru 2013

Laqgha tat-23 ta' Settembru 2013

Laqgha tas-26 ta' Awwissu 2013

Laqgha tat-23 ta' Lulju 2013

Laqgha tat-18 ta' Gunju 2013

Laqgha tal-21 ta' Mejju 2013

Laqgha tas-16 ta' April 2013

Laqgha tal-15 ta' Marzu 2013

Laqgha tal-21 ta' Frar 2013

Laqgha tal-24 ta' Jannar 2013

2012

Laqgha tat-18 ta' Dicembru 2012

Laqgha tat-22 ta' Novembru 2012

Laqgha tat-30 ta' Ottubru 2012

Laqgha tat-18 ta' Settembru 2012

Laqgha tas-16 ta' Awwissu 2012

Laqgha tal-25 ta' Lulju 2012

Laqgha tal-10 ta' Lulju 2012

Laqgha tal-5 ta' Gunju 2012

Laqgha tad-29 ta' Mejju 2012

Laqgha tal-21 ta' Mejju 2012

Laqgha tas-16 ta' April 2012 (kontinwazzjoni)

Laqgħa tal-10 ta' April 2012

Laqgha tat-3 ta' April 2012

Il-Ħames Leġislatura

2011

Laqgha tat-28 ta' Marzu 2012

Laqgha tas-17 ta' Frar 2012

Laqgha tal-15 ta' Dicembru 2011

Laqgha tas-7 ta' Novembru 2011

Laqgha tad-29 ta' Settembru 2011 (pdf aghfas biex tnizzel) - il-laqgha giet imsejha fi zmien gimgha peress li l-laqgha tat-22 ta' Settembru ma setghetx issir peress li ma kienx hemm kworum kif stipulat fil-Ligi.

Laqgha tat-22 ta' Settembru 2011 (pdf aghfas biex tnizzel)