Ix-Xagħra

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku:          Is-Sur Joseph Cordina

Vici Sindku:  Is-Sur Aaron Agius

Kunsillieri:    Dr. Christian Zammit LLD
                       Is-Sur Victor Zammit

                       Dr. Joseph Attard LLD
                       Dr. Kevin Cutajar LLD

                       Is-Sinjorina Maria Grima

Segretarju Ezekuttiv: Ivan Attard