Ta' Xbiex

Minuti

Print this page

Is-Seba' Leġislatura

Gentilment ninfurmawkhom li hawn taht ghandkom issibu il-link tal-live streaming:

http://www.taxbiex.com/index.php/pr/live-streaming

2018

Seduta 65 li saret 31 ta' Jannar 2018 - Lista tal-pagamenti

2017

Saret 64 li saret 28 ta' Dicembru 2017

Seduta 63 li saret 29 ta' Novembru 2017

Seduta 62 li saret 27 t'Ottubru 2017 - Lista tal-pagamenti

Seduta 61 li saret 3 t'Ottubru 2017

Seduta 60 li saret 10 ta' Awwissu 2017 - Lista tal-pagamenti

Seduta 59 li saret 20 ta' Lulju 2017 - Lista tal-pagamenti

Seduta 58 li saret 22 ta' Gunju 2017 - Lista tal-pagamenti

Seduta 57 li saret 08 ta' Gunju 2017

Seduta 56 li saret  27 ta' April 2017 - Lista tal-pagamenti

Seduta 55 li saret 23 ta' Marzu 2017

Seduta 54 li saret fl-20 ta' Frar 2017 - Lista tal-pagamenti

Seduta 53 li saret fit-23 ta' Jannar 2017 - Lista tal-pagamenti

2016

Seduta 52 li saret fil-21 ta' Dicembru 2016 -Lista tal-pagamenti

Seduta Nru 51 li saret fis- 7 ta' Dicembru 2016 - Lista tal-pagamenti

Seduta Nru 50 Part B li saret fis-17 ta' Novembru 2016

Seduta Nru 50 Part A li saret fil-11 ta' Novembru 2016 

Seduta Nru 49 li saret fit-3 ta' Novembru 2016 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 48 li saret fl-24 ta' Awwissu 2016 -

Seduta Nru 47 li saret fis-21 ta' Lulju 2016 - Skeda tal-Pagamenti

Seduta Nru 46 li saret fis-27 ta' Mejju 2016. - Skeda tal-Pagamenti

Seduta Nru 45 li saret 3 ta' Mejju 2016 - Skeda tal-pagamenti

Seduta Nru 44 lis saret 8 ta' April 2016 - Skeda tal-Pagamenti

Seduta Nru 43 it-tieni parti li saret 11 ta' Frar 2016 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 43 li saret 3 ta' Frar 2016

2015

Seduta Nru 42 li saret 11 ta' Dicembru 2015- Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 41 li saret 4 ta' Novembru 2015- Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 40 li saret 1 ta' Ottubru 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 39 li saret 28 ta' Awwissu 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru  38 li saret fi 30 ta' Lulju 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 37 li saret fi 23 ta' Gunju 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta 36 li saret fi 25 ta' Mejju 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 35 li saret fi 18 t'April 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 34 it-tieni parti li saret 24 ta' Marzu 2015 

Seduta Nru 34 li saret fit- 18 ta' Marzu 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 33 li saret fl-20 ta' Frar 2015 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 32 li saret fid-29 ta' Jannar 2015

Seduta Nru 31 li saret fis-27 ta' Jannar 2015

Seduta Nru 30 li saret fil- 15 ta' Jannar 2015 - Lista tal-Pagamenti

2014

Seduta Nru 29 li saret fit-18 ta' Dicembru 2014 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 28 li saret fl-21 ta' Novembru 2014 -Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 27 li saret fit-23 ta' Ottubru 2014 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 26 li saret fid-29 ta' Settembru 2014 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 24 li saret 27 ta' Awwissu 2014 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 22 li saret fil-15 ta' Lulju 2014

Seduta Nru 21 li saret fl-14 ta' Lulju 2014 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 20 li saret fit- 23 ta' Gunju 2014- Lista tal- Pagamenti

Seduta Nru 19 li saret fil-5 ta' Gunju 2014

Seduta Nru 18 li saret fl-29 ta' Mejju 2014

Seduta Nru 17 li saret fl-24 ta' April 2014- Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 16 li saret fl-24 ta' April 2014

Seduta Nru 15 li saret fis-17 ta Marzu 2014

Seduta Nru 14 li saret fl-10 ta' Marzu 2014 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 13 li saret fit-18 ta Frar 2014

Seduta Nru 12 li saret fl-14 ta' Frar 2014

Seduta Nru 11 li saret fis-27 ta' Jannar 2014    - Lista tal-Pagamenti

2013

Seduta Nru 10 li saret fit-23 ta' Dicembru 2013

Seduta Nru 9 li saret fid-9 ta' Dicembru 2013 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 8 li saret fit-18 ta' Novembru 2013 -Lista tal-Pagamenti

Seduta nru 7 part 2 li saret fl-14 ta' Ottubru 2013 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 7 part 1 li saret  fis-7 ta' Ottubru 2013  

Seduta Nru 6 part 2 li saret fit-8 ta' Awissu 2013 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 6 part 1 li saret fid-29 ta' Lulju 2013

Seduta Nru 5 part 2 li saret fit-8 ta' Lulju 2013 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 5 part 1 li saret fit-18 ta' Gunju 2013

Seduta Nru 4 li saret fit-13 ta' Gunju 2013

Seduta Nru 3 part 2 li saret fid-29 ta' Mejju 2013 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 3 part 1 li saret fl-20 ta' Mejju 2013

Seduta Nru 2 part 2 li saret fit-13 ta' Mejju 2013 

Seduta Nru 2 part 1 li saret fit-23 ta' April 2013 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 1 li saret fit-3 ta' April 2013

Is-SItt Leġislatura

2012

Seduta Nru 53 li saret fid-19 ta' Frar 2013

Seduta Nru 52 li saret fit-23 ta' Jannar 2013

Kumitat ta' Aggudikazzjoni Seduta Nru 1 li saret  fit-28 ta' Dicembru 2012

Seduta Nru 52 li saret fl-20 ta' Dicembru 2012

Seduta Nru 51 - Ad Hoc Agg li saret fl-14 ta' Dicembru 2012

Seduta Nru 50 - Ad Hoc li saret fl-4 ta' Dicembru 2012

Seduta Nru 49 li saret fil-15 ta Novembru 2012

Seduta Nru  48 li saret fit-8 ta' Novembru 2012

Seduta Nru 47 li saret fit-2 ta' Ottubru 2012

Seduta Nru 46 li saret fit-30 ta' Awissu 2012

Seduta Nru 45 li saret fid-9 ta' Awissu 2012

Seduta Nru 44 li saret fil-5 ta' Lulju 2012

Seduta Nru 43 li saret fl-24 ta' Mejju 2012 - ad hoc

Seduta Nru 42 -  li saret fis-26 ta' April 2012 Agg

Seduta Nru 41 li saret fit-12 ta'April 2012 lista ta' pagamenti

Seduta Nru 40 li saret fis-6 ta' Marzu 2012 ad hoc

Seduta Nru 39 li saret fit-28 ta' Frar 2012

Seduta Nru 38 li saret fis-7 ta' Frar 2012

Seduta Nru 37 li saret fit-23 ta Jannar 2012   lista ta' pagamenti

2011

Seduta Nru 36 li saret fis-6 ta' Dicembru 2011 - Agg  lista ta pagamenti

Seduta Nru 36 li saret fl-14 ta' Novembru 2011 - Agg

Seduta Nru 36 - li saret fit 3 ta' Novembru 2011- Agg

Seduta Nru 36 - Rapport - Tender ghall-Manutenzjoni tal-Blocks tal-Gvern

Seduta Nru 36 li saret fit-13 ta' Ottubru 2011 -  lista ta pagamenti

Seduta Nru 35 li saret fil-15 ta' Settembru 2011 - ad hoc  - lista ta pagamenti

Seduta Nru 34 li saret fit-23 ta' Awissu 2011 - Agg

Seduta Nru 34 li saret fis-26 ta' Lulju 2011

Seduta Nru 33 li saret fit 12 ta' Lulju 2011     lista ta' pagamenti

Seduta Nru 32 li saret fit-2 ta' Ġunju 2011

Seduta Nru 32 li saret fit-12 ta' Mejju 2011

Seduta Nru 31 li saret fid-19 ta' April 2011 - lista ta' pagamenti

Seduta Nru 30 li saret fit-30 ta' Marzu 2011

Seduta Nru 29  li saret fl-24 ta' Frar 2011 - lista ta' pagamenti

Seduta Nru 28 - Aġġ  li saret fil-25 ta' Jannar 2011

Seduta Nru 28 Aġġ li saret fl-20 ta' Jannar 2011 -  lista ta' pagamenti

Seduta Nru 28 li saret  fis-17 ta' Jannar 2011

2010

Seduta Nru 27 li saret fis-16 ta Diċembru, 2010  -lista ta' pagamenti

Seduta Nru 27 li saret fl-14 ta' Diċembru, 2010

Seduta Nru 27  li saret fis- 16 ta' Novembru, 2010 

Seduta Nru 26 Agg, li saret nhar il-19 ta' Ottubru, 2010 - lista ta' pagamenti

Seduta Nru 26 l saret nhar il-28 ta' Settembru, 2010

Seduta Nru 25 li saret fit-23 ta' Awissu 2010 AGG. -  lista ta' pagamenti

Seduta Nru 25 li saret fil 21 ta' Lulju 2010 

Seduta Nru 24 AD HOC li saret fit-28 ta' Ġunju 2010.

Seduta Nru 23 li saret fit-22 ta' Ġunju 2010

Seduta Nru 23 li saret fil-25 ta' Mejju 2010 -Lista ta' Pagamenti

Seduta Nru 22 li saret fis-27 ta' April 2010

Seduta Nru 21 li saret fit-23 ta' Marzu 2010 -Lista ta' Pagamenti

Seduta Nru 20 Ad Hoc  li saret fid-9 ta' Marzu 2010 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 19 li saret fil-15 ta' Frar, 2010 Ad Hoc

Seduta Nru 19 li saret fis-26 ta' Jannar 2010 -Lista ta' pagamenti

2009

Seduta Nru 18  li saret fit 22 ta' Diċembru 2009 ADHoc

Seduta Nru 18 li saret fit 2 ta' Diċembru 2009

Seduta Nru 17 li saret fis-17 ta' Novembru 2009

Seduta Nru 16 li saret fit-23 ta' Ottubru 2009

Seduta Nru 15 li saret fit-30 ta' Settembru 2009

Seduta Nru 14 AD HOC li saret fil-31 ta' Awwissu 2009

Seduta Nru 13 li saret fil-25 ta' Awwissu 2009

Seduta Nru 12 li saret  f il-21 ta'Lulju 2009

Seduta Nru 11 AD HOC li saret fit-18 ta' Ġunju 2009

Seduta Nru 10  li saret fl-10 ta' Ġunju 2009

Seduta Nru 10 li saret fit-3 ta' Ġunju 2009

Seduta Nru 10 li saret fit-2 ta' Ġunju 2009

Seduta Nru 10 li saret fil-11 ta' Mejju 2009

Seduta Nru 9 li saret  fll-20 ta' April 2009

Seduta Nru 9 li saret fit-18 ta' Marzu 2009