Ta' Xbiex

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Servizz ta' Berġa Nhar ta' Erbgħa mid-9.15am sa l-10.30am


Ġbir ta' Skart Goff Nhar ta' Ħamis bejn it-8.00am u 12.00am


Ġbir ta' Skart Domestiku  L-erbgha u s-Sibt tohorgu l-iskart qabel 9.00am


Ġbir ta' Skart Riċiklat It-Tlieta u l-Hamis tohorgu l-iskart qabel 9.00am

Gbir ta' Skart Organiku It-Tnejn, l-Erbgha u il-Gimgha tohorgu l-iskart qabel 9.00am

Speech Therapist ghat-tfal bl-appuntament


Korsijiet
Kors tal-KomputerServizzi Oħra
Pagamenti :
- Kontravvenzjonijiet tat-Traffiku
- Kera (Government Rent)