Tas-Sliema

Minuti

Print this page

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill

It-Tmien Legislatura

2017

Seduta Nru 65 - l-Erbgha 15 ta' Frar 2017   -  Lista ta' pagamenti

 Seduta Nru 64 - it-Tlieta 24 ta' January 2017  - Lista ta' pagamenti

2016

Seduta Nru 63 - it-Tnejn 12 ta' Dicembru 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 62 - it-Tnejn 28 ta' Novembru 2016 - LIsta ta' pagamenti

Seduta Nru 61 - il-Hamis 27 ta' Ottubru 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 60 - l-Erbgha 28 ta' Settembru 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 59 - it-Tlieta 30 ta' Awwissu 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 58 - it-Tnejn 25 ta' Lulju 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 57 - it-Tlieta 14 ta' Gunju 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 56 - it-Tnejn 23 ta' Mejju 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 55 - il-Hamis 5 ta' Mejju 2016 - Lista' ta' pagamenti

Seduta Nru 54 - il-Hamis 21 ta' April 2016

Seduta Nru 53 - l-Erbgha 23 ta' Marzu 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 52 - l-Erbgha 24 ta' Frar 2016

Seduta Nru 50 - it-Tlieta 19 ta' Jannar 2016 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 49B - l-Erbgha 6 ta' Jannar 2016

2015

Seduta Nru 49 - it-Tnejn 14 ta' Dicembru 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 48 - il-Hamis 26 ta' Novembru 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 47 - l-Erbgha 28 ta' Ottubru 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 46 - it-Tlieta 29 ta' Settembru 2015

Seduta Nru 45 - it-Tlieta 1 ta' Settembru 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 44 - it-Tnejn 24 ta' Awwissu 2015 -  Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 43 - l-Erbgha 23 ta' July 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 42 - l-Erbgha 17 ta' Gunju 2015 - (kontin)

Seduta Nru 41 - l-Erbgha 10 ta' Gunju 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 40 - it-Tlieta 19 ta' Mejju 2015 - Lista pagamenti

Seduta Nru 39 - it-Tlieta 28 ta' April 2015

Seduta Nru 38 - it-Tnejn 13 ta' April 2015

Seduta Nru 37 - il-Hamis 12 ta' Marzu 2015 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 36 - l-Erbgha 18 ta' Frar 2015  - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 35 - it-Tlieta 20 ta' Jannar 2015 - Lista ta' pagamenti

2014

Seduta Nru 34 - il-Hamis 15 ta' Dicembru 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 33 - il-Hamis 27 ta' Novembru, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 32 - il-Hamis 6 ta' Novembru, 2014

Seduta Nru 31 - l-Erbgha 29 ta' Ottubru, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 30 - ilt-Tlieta 30 ta' Settembru 2014 

Seduta Nru 29 - ilt-Tnejn 22 ta' Settembru 2014 - Lista ta pagamenti

Seduta Nru 28 - ilt-Tnejn 25 ta' Awissu, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 27 - il-Hamis 24 ta' Lulju, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 26 - l-Erbgha 11 ta' Gunju, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 25 - it-Tlieta 27 ta' Mejju, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 24 - it-Tnejn 5 ta' Mejju, 2014 (KONT)

Seduta Nru 24 - il-Hamis 24 ta' April, 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 23 - l-Erbgha 26 ta' Marzu, 2014 - LIsta ta' pagamenti

Seduta Nru 22 - it-Tnejn 4 ta' Marzu 2014 (KONT)

Seduta Nru 22 - it-Tnejn 25 ta' Frar 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 21 - l-Erbgha 5 ta' Frar 2014

Seduta Nru 20 - it-Tnejn 27 ta' Jannar 2014 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 19 - it-Tlieta 21 ta' Jannar, 2014 - LIsta ta' pagamenti

Seduta Nru 18 - it-Tlieta 7 ta' Jannar, 2014

2013

Seduta Nru 17 - l-Erbgha 11 ta' Dicembru, 2013

Seduta Nru 16 - il-Hamis 28 ta' Novembru, 2013 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 15 - il-Gimgha 8 ta' Novembru, 2013

Seduta Nru 14 - il-Hamis 31 ta' Ottubru, 2013 - Lista pagamenti

Seduta Nru 13 - l-Erbgha 23 ta' Ottubru, 2013

Seduta Nru 12 - l-Hamis 17 ta' Ottubru, 2013 - Suggerimenti

Seduta Nru 12 - l-Hamis 26 ta' Settembru 2013

Seduta Nru 11 - l-Erbgha 2 ta' Settembru 2013

Seduta Nru 11 - il-Hamis 26 ta' Awwissu 2013 - Lista ta' pagementi

Seduta Nru 10 - il-Hamis 25 ta' Lulju, 2013 - LIsta ta' pagamenti

Seduta Nru 9 - il-Hamis 11 ta' Lulju, 2013

Seduta Nru 8 kont - it-Tnejn 15 ta' Lulju, 2013

Seduta Nru 8 - il-Hamis 27 ta' Gunju, 2013 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 7 - it-Tlieta 11 ta' Gunju, 2013

Seduta Nru 6 - il-Hamis 30 ta' Mejju, 2013 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 5 - l-Erbgha 22 ta' Mejju, 2013

 Seduta Nru 4 - it-Tnejn 13 ta' Mejju, 2013

Seduta Nru 3 - il-Gimgha 3 ta' Mejju, 2013

Seduta Nru 2 - it-Tlieta 23 ta' April, 2013 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 1 - il-Ħamis 11 ta' April, 2013

 

Is-Seba Leġislatura

2013

Seduta Nru 16 - Il-Ħamis 21 ta' Marzu 2013 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 15 - Il-Ħamis 21 ta' Frar 2013 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 14 - Il-Ħamis 17 ta' Jannar 2013 - Lista ta' pagamenti

2012

Seduta Nru 13 - Il-Ħamis 6 ta' Diċembru 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 12 - It-Tnejn 12 ta' Novembru 2012

Seduta Nru 11 - Il-Ħamis 8 ta' Novembru 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 10 - l-Hamis 18 ta' Ottubru, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 9 - l-Hamis 4 ta' Ottubru, 2012 -

Seduta Nru 8 - l-Hamis 13 ta' Settembru 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 7 - l-Ħamis 23 ta' Awwissu, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 6 - l-Erbgħa 11 ta' Lulju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 5 - il-Ħamis 20 ta' Gunju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 4 - il-Ħamis 24 ta' Mejju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 3 - il-Ħamis 3 ta' Mejju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 2 - il-Ħamis 19 ta' April 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 1 - il-Ħamis 23 ta’ Frar 2012 - Lista ta' pagamenti 

Is-Sitt Leġislatura

Seduta Nru 56 - Laqgħa Urġenti It-Tnejn 9 ta' Jannar 2012

2011

Seduta Nru 55 - Il-Ġimgħa 9 ta' Diċembru 2011

Seduta Nru 52 - L-Erbgħa 26 ta' Ottubru 2011

Seduta Nru 51 b'Urgenza - il-Gimgha 21 ta' Ottubru 2011

Seduta Nru 50 - it-Tlieta 18 ta' Ottubru 2011

Seduta Nru 48 - il-Gingha 30 ta' Settembru 2011

Seduta Nru 49 adhoc - il-Hamis 6 ta' Ottubru 2011

Seduta Nru 47 adhoc - it-Tlieta 20 ta' Settembru 2011

Seduta Nru 46 Adhoc - l-Erbgħa 7 ta' Settembru 2011

Seduta Nru 46 Adhoc - il-Hamis 1 ta' Settembru 2011

Seduta Nru 45 Adhoc - l-Erbgha 17 t' Awwissu 2011

Seduta Nru 44 - it-Tnejn 22 t' Awwissu 2011 (kont.1) - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 44 - l-Erbgha 10 t' Awwissu 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 43 Ad hoc - t-Tnejn 8 t' Awwissu 2011

Seduta Nru 42 Ad hoc - l-Erbgha 3 t' Awwissu 2011

Seduta Nru 41- l-Erbgħa 21 ta' Lulju 2011 (kont.3)

Seduta Nru 41 - il-Ġimgħa 15 ta' Lulju 2011 (kont. 2)

Seduta Nru 26 Ad Hoc - l-Erbgħa 13 ta' Lulju 2011

Seduta Nru 41- l-Erbgħa 13 ta' Lulju 2011 - Lista ta' pagamenti


Seduta Nru 40 (Ad Hoc) - it-Tnejn 27 ta' Gunju 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 39 (Ad Hoc) - l-Erbgha 15 ta' Gunju 2011

Seduta Nru 38 - it-Tnejn 27 ta' Gunju 2011 (kont. 2)

Seduta Nru 38 - il-Hamis 9 ta' Gunju 2011 (kont. 1)

Seduta Nru 38 - l-Erbgha 25 ta' Mejju 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 37 - l-Erbgha 11 ta' Mejju 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 36 - l-Erbgħa 4 ta' Mejju 2011

Seduta Nru 35 (b'urġenza) - il-Ġimgħa 29 ta' April 2011

Seduta Nru 34a (Ad hoc) - il-Ġimgħa 29 ta' April 2011

Seduta Nru 35 - it-Tlieta 26 ta' April 2011

Seduta Nru 34a (Ad hoc) - it-Tlieta 26 ta' April 2011

Seduta Nru 34 (b'urġenza) - il-Ħamis 14 ta' April 2011

Seduta Nru 33 - l-Erbgħa 6 ta' April 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 32 - l-Erbgħa 9 ta' Marzu 2011

Seduta Nru 31 - l-Erbgħa 9 ta Marzu 2011

Seduta Nru 30 Ad hoc - l-Erbgħa 2 ta' Marzu 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 29 - l-Ħamis 24 ta' Frar 2011

Seduta Nru 28 Ad hoc- l-Erbgħa 9 ta' Frar 2011

Seduta Nru 27 - l-Erbgħa 9 ta' Frar 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta Nru 27 - il-Ġimgħa 4 ta' Frar 2011

Seduta Nru 27 - l-Erbgħa 26 ta' Jannar 2011

Seduta Nru 27 - it-Tnejn 24 ta' Jannar 2011

Seduta Nru 27 - il-Ħamis 20 ta' Jannar 2011

Seduta Nru 26 - il-Ħamis 27 ta' Jannar 2011

Seduta Nru 26 Ad hoc - il-Ġimgħa 4 ta' Marzu 2010

Seduta Nru 24 - it-Tlieta 13 ta' Jannar 2011 - KONTINWAZZJONI NRU 5

2010

Seduta Nru 24 - it-Tlieta 14 ta' Diċembru 2010 - KONTINWAZZJONI NRU 4

Seduta Nru 24 - il-Ġimgħa 10 ta' Diċembru 2010 - KONTINWAZZJONI NRU 3

Seduta Nr 25a Ad hoc - it-Tlieta 7 ta' Diċembru 2010

 Seduta Nru 25 Ad hoc - il-Ġimgħa 30 ta' Novembru 2010

Seduta Nru 25 - il-Ġimgħa 26 ta' Novembru 2010

Seduta Nru 24 (Kont. Nru 2) - il-Ġimgħa 26 ta' Novembru 2010

Seduta Nru 24 (Kont. Nru 1) - il-Ġimgħa 19 ta' Novembru 2010 - Lista tal-pagamenti

 Seduta Nru 24 - l-Erbgħa 17 ta' Novembru 2010 - Lista tal-pagamenti

Seduta Nru 23 - l-Erbgħa 10 ta' Novembru 2010

Seduta Nru 22 - it-Tlieta 26 ta' Ottubru 2010

Seduta Nru 19 (Kont. Nru 5) - il-Ħamis 7 ta' Ottubru 2010

Seduta Nru 21 - l-Erbgħa 29 ta' Settembru 2010

Seduta Nru 19 (Kont. Nru 4) - l-Erbgħa 29 ta' Settembru 2010

Seduta Nru 19 (Kont. Nru 3) - it-Tnejn 27 ta' Settembru 2010

Seduta Nru 19 (Kont. Nru 2) - l-Erbgħa 22 ta' Settembru 2010 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 20 - il-Ħamis 2 ta' Settembru 2010

Seduta Nru 19 (Kont. Nru 1) - il-Erbgħa 25 ta' Awwissu 2010

Seduta Nru 19 - il-Ħamis 5 ta' Awwissu 2010Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 18 (Kont. Nru 5) - il-Ħamis 5 ta' Awwissu 2010

Seduta b'urgenza - il-Ħamis 29 ta' Lulju 2010

Seduta Nru 18 (Kont. Nru 4) - il-Ħamis 24 ta' Ġunju 2010

Seduta Nru 18 (Kont. Nru 3) - l-Erbgħa 9 ta' Ġunju 2010

Seduta Nru 18 (Kont. Nru 2) - il-Ħamis 3 ta' Ġunju 2010 

Seduta Nru 18 (Kont. Nru 1) - it-Tnejn 31 ta' Mejju 2010

Seduta Nru 18 - l-Erbgħa 19 ta' Mejju 2010 - Lista tal-Pagamenti

Seduta Nru 17 - L-Erbgħa 21 ta' April, 2010

Seduta Nru 16 - L-Erbgħa 17 ta' Marzu, 2010

Seduta Nru 15 -  L-Erbgħa 17 ta' Frar, 2010

Seduta Nru 14 - L-Erbgħa 3 ta' Frar, 2010

Seduta Nru 13 - L-Erbgħa 20 ta' Jannar, 2010

2009

Seduta Nru 12 - Il-Ħamis 17 ta Diċembru, 2009

Seduta Nru 11 - L-Erbgħa 2 ta' Diċembru, 2009

Seduta Nru 10 - L-Erbgħa 28 ta' Ottubru, 2009

Seduta Nru 9 - L-Erbgħa 14 ta' Ottubru, 2009

Seduta Nru 8 - L-Erbgħa 16 ta' Settembru, 2009

Seduta Nru 7 - It-Tnejn 7 ta' Settembru, 2009

Seduta Nru 6 - L-Erbgħa 18 ta' Awwissu, 2009

Seduta Nru 5 - Il-Ħamis 13 ta' Awwissu, 2009

Seduta Nru 4 - L-Erbgħa 12 ta' Awwissu, 2009

Seduta Nru 3 - It-Tlieta 4 ta' Awwissu, 2009

Seduta Nru 2 - L-Erbgħa 15 ta' Lulju, 2009

Seduta Nru 1 - t-Tnejn 6 ta' Lulju, 2009

Minuti tal-Ħames Kunsill

Seduta Nru 48 - l-Erbgħa 24 ta' Ġunju, 2009

Seduta Nru 47 - l-Erbgħa 17 ta' Ġunju, 2009

Seduta Nru 46 - l-Erbgħa 20 ta' Mejju, 2009

Seduta Nru 45 - l-Erbgħa 6 ta' Mejju, 2009

Seduta Nru 44 - l-Erbgħa 22 ta' April, 2009

Seduta Nru 43 - l-Erbgħa 25 ta' Marzu, 2009

Seduta Nru 42 - l-Erbgħa 18 ta' Frar, 2009

Seduta Nru 41 - l-Erbgħa 21 ta' Jannar, 2009

2008

Seduta Nru 40 - l-Erbgħa 17 ta' Diċembru, 2008

Seduta Nru 39 - l-Erbgħa 19 ta' Novembru, 2008

Seduta Nru 38 - l-Erbgħa 15 ta' Ottubru, 2008

Seduta Nru 37 - l-Erbgħa 17 ta' Settembru 2008

Seduta Nru 36 - it-Tlieta 9 ta' Settembru, 2008

Seduta Nru 35 - l-Erbgħa 20 ta' Awissu, 2008

Seduta Nru 34 - l-Erbgħa 16 ta' Lulju, 2008

Seduta Nru 33 - l-Erbgħa 18 ta' Ġunju, 2008

Seduta Nru 32 - l-Erbgħa 7 ta' Mejju, 2008

Seduta Nru 31 - l-Erbgħa 16 ta' April, 2008

Seduta Nru 30 - l-Erbgħa 26 ta' Marzu, 2008

Seduta Nru 29 - l-Erbgħa 29 ta' Frar, 2008

Seduta Nru 28 - l-Erbgħa 13 ta' Frar, 2008

Seduta Nru 27 - l-Erbgħa 18 ta' Jannar, 2008

Seduta Nru 26 - l-Erbgħa 5 ta' Diċembru, 2007

Seduta Nru 25 - it-Tlieta 20 ta' Novembru, 2007

Seduta Nru 24 - l-Erbgħa 2 ta' Novembru, 2007

Seduta Nru 23 - l-Erbgħa 17 ta' Ottubru, 2007

Seduta Nru 22 - l-Erbgħa 19 ta' Settembru, 2007

Seduta Nru 21- l-Erbgħa 13 ta' Awissu, 2007

Seduta Nru 20 - l-Erbgħa 11 ta' Lulju, 2007

Seduta Nru 19 - l-Erbgħa 20 ta' Ġunju, 2007

Seduta Nru 18 - l-Erbgħa 9 ta' Ġunju, 2007

Seduta Nru 17 - l-Erbgħa 9 ta' Mejju, 2007

Seduta Nru 16 - l-Erbgħa 18 ta' April, 2007

Seduta Nru 15 - l-Erbgħa 28 ta' Marzu, 2007

Seduta Nru 14 - l-Erbgħa 21 ta' Marzu, 2007

Seduta Nru 13 - l-Erbgħa 21 ta' Frar, 2007

Seduta Nru 12 - l-Erbgħa 17 ta' Jannar, 2007

Seduta Nru 11 - l-Erbgħa 12 ta' Diċembru 2006

Seduta Nru 10 - l-Erbgħa 22 ta' Novembru, 2006

Seduta Nru 9 - l-Erbgħa 8 ta' Novembru, 2006

Seduta Nru 8 - l-Erbgħa 18 ta' Ottubru, 2006

Seduta Nru 7 - l-Erbgħa 20 ta' Settembru, 2006

Seduta Nru 6 - l-Erbgħa 23 ta' Awissu, 2006

Seduta Nru 5 - l-Erbgħa 19 ta' Lulju, 2006

Seduta Nru 4 - l-Erbgħa 21 ta' Ġunju, 2006

Seduta Nru 3 - l-Erbgħa 10 ta' Mejju, 2006

Seduta Nru 2 - l-Erbgħa 19 ta' April, 2006

Seduta Nru 1 - l-Erbgħa 5 ta' April, 2006