Tas-Sliema

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 t' April, 1994

photo1

Mix-xellug għal-lemin: J. M. Stafrace (Segretarju Eżekuttiv), (Kunsillier) H. Vassallo, (Kunsillier) M. Mifsud, (Kunsillier)H. Abdilla, (Kunsillier) A. Borg, (Sindku) R. Arrigo, (Kunsillier) A. Naudi,(Kunsillier) G. Mizzi, (Kunsillier) A. Cachia, (Viċi Sindku) H. Naudi.


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu, 1997

photo2

Mix-xellug għal-lemin: J. M. Stafrace (Segretarju Eżekuttiv), (Sindku) R. Arrigo, (Kunsillier) A. Bonello DuPuis, (Viċi Sindku) A. Naudi, (Kunsillier) M. Rossignaud, (Kunsillier) A. Borg, (Kunsillier) L. Abdilla, (Kunsillier) A. Pace, (Kunsillier) K. Stagno Navarra.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2000

photo3

Mix-xellug għal-lemin: (Kunsillier) M. Debono, (Viċi Sindku) A. Bonello DuPuis, (Kunsillier) L. Abdilla, (Sindku) R. Arrigo, (Kunsillier) A. Borg, (Kunsillier) M. Inguanez, (Kunsillier) A. Mallia, (Kunsillier) L. Vella, (Kunsillier) V.Pace, J. M. Stafrace (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

photo4

Mix-xellug għal-lemin: (Kunsillier) M. Brigulgio, (Kunsillier) A. Mallia, (Viċi Sindku) A. Bonello DuPuis, (Kunsillier) G. Mizzi, (Kunsillier) A. Borg, (Kunsillier) A. Mallia, (Sindku) R. Arrigo, (Kunsillier) M. Debono, (Kunsillier) L. Vella, J. M. Stafrace (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11ta' Marzu, 2006

photo5

Mix-xellug għal-lemin: (Kunsillier) L. Vella, (Kunsillier) M. Azzoppardi, (Kunsillier)M. Pace Ross, (Kunsillier)M. Aquilina, (Kunsillier) M. Brigulgio, (Sindku) A. Bonello DuPuis, (Kunsillier) M. Debono, L. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Mix-xellug għal-lemin: J. Grech (Segretarju Eżekuttiv), (Kunsillier) J. Galea, (Kunsillier) S. Camilleri, (Kunsillier) Y. Cali, (Kunsillier) C. Engerer, (Kunsillier)M. Debono, (Sindku) N. Dimech, (Viċi Sindku) J. Gonzi, (Kunsillier) P. Pace, (Kunsillier) M. Aquilina, (Kunsillier)N. Gauci, (Kunsillier) E. Cuschieri


Is-Seba Legislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2012

photo7

Mix-xellug għal-lemin: Is-Sinjuri Mary Camilleri, Pierre P. Portelli, Dr. Kristian Busietta B.A.LLD M.Juris, Vivianne Galea Pace, Anthony Chircop, Marianne Aquilina, Silvio Zammit, Paul Radmilli, Michael Brigulgio B.A. (Hons.) M.A., Nicolai Gauci, Paul Gatt Dip.Mgmt (Henley), MIM (Agent Segretarju Ezekuttiv).


It-Tmin Legislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2013

photo8

Mix-Xellug għal-lemin: John Pillow (Kunsillier), Paul Radmilli (Kunsillier),  Kris Busietta  (Deputy-Mayor), Antoinette Castaldi Paris  (Kunsillier), Vivienne Galea Pace (Kunsillier) Anthony Chircop (Sindku), Lisa Cassar (Kunsillier), Marianne Aquilina (Kunsillier), Michael Brigulgio (Kunsillier), Pierre Paul Portelli (Kunsillier), Matthew Dimech (Segretarju Ezekuttiv), Nicolai Gauci (Kunsillier)