Tas-Sliema

Membri tal-Kunsill

Print this page
Sindku: Anthony Chircop
Viċi Sindku: Kristian Busietta 
Kunsillieri: Lisa Cassar

          

Vivienne Galea Pace
                                        Marianne Aquilina 
                                      Pierre Paul Portelli
                                           Michael Briguglio 
                           

Paull Radmilli

  

John Pillow

                                             

Antoinette Castaldi Paris

                            

David Muscat

Segretarju Eżekuttiv: Matthew Dimech