San Pawl il-Baħar

Aġenda K.A

Print this page

Agenda tal-laqgħat tal-Kunsill

Aġġornament tal-Laqgħa:

Data: It-Tlieta 16 ta' Jannar 2018 ...... Ħin 5.30pm

Post: Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill

Laqgha Nru: 19

Agenda tal-Laqgħat

Kumitat Amministrattiv Burmarrad

2018

Agenda No 19 nhar It-Tlieta 16 ta' Jannar 2018

2017

Agenda No 18 nhar It-Tlieta 19 ta' Dicembru 2017

Agenda No 17 nhar It-Tlieta 28 ta' Novembru 2017

Agenda No 16 nhar Il-Ħamis 12 ta' Ottubru 2017

Agenda No 15 nhar it-Tlieta 11 ta' April 2017

Agenda No 14 nhar It-Tlieta 28 ta' Marzu 2017

Agenda No 13 nhar It-Tlieta 28 ta' Frar 2017

Agenda No 12 nhar It-Tnejn 13 ta' Frar 2017

Agenda No 11 nhar It-Tlieta 17 ta' Jannar 2017

It-Tieni Legislatura

2015

Aġenda no 10 nhar it-Tlieta 25 t'Awwissu 2015

Aġenda no 9 nhar l-Erbgħa 22 t' April 2015

Aġenda no 8 nhar l-Erbgħa 8 t' April 2015

Aġenda no 7 nhar it-Tlieta 24 ta' Frar 2015

2014

Aġenda no 6 nhar it-Tlieta 23 ta' Diċembru 2014

Aġenda no 5 nhar it-Tlieta 18 ta' Novembru 2014

Aġenda no 4 nhar it-Tlieta 21 t'Ottubru 2014

Aġenda no 3 nhar it-Tlieta 23 ta' Settembru 2014

Aġenda no 2 nhar it-Tlieta 5 t' Awissu 2014

Aġenda no 1 nhat it-Tnejn 7 ta' Lulju 2014

L-Ewwel Legislatura

2014

Agenda no 34 nhar it-Tlieta 21 ta' Jannar 2014

Agenda no 35- il-Gimgha 28 ta' Frar 2014

Agenda no 36- L-Erbgha 5 ta' Marzu 2014

2013

Agenda no 33 nhar l-Erbgha 18 ta' Dicembru 2013

Agenda no 32 nhar l-Erbgha 6 ta' Novembru 2013

Dawn l-ahhar zewg laqghat ma kienx hemm quorum u ghaldaqstant ma saritx laqgha

Agenda ghall-wiehed u tletin Laqgha-  nhar l-Erbgha 16 t'Ottubru 2013

Agenda ghat-tletin Laqgha- it-Tnejn 9 ta' Settembru 2013

Id-Disgha u Ghoxrin Laqgha - L-Erbgha 19 ta' Lulju 2013

It-Tmienja u Ghoxrin Laqgha- il-Hamis 2 ta' Mejju 2013

Is-Sebgha u Ghoxrin Laqgha-  L-Erbgha 20 ta' Marzu

Is-Sitta u Ghoxrin Laqgha- L-Erbgha 27 ta' Frar-IKKANCELLATA

Il-Hamsa u Għoxrin laqgħa - Il-Gimgħa  18 ta' Jannar 2013 - IKKANCELLATA

2012

L-Erbgħa u Għoxrin laqgħa  - It-Tlieta 04 ta' Dicembru 2012

It-Tlieta u Għoxrin laqgħa - Il-Gimgħa 26 ta' Ottubru 2012

It-Tnejn u Għoxrin laqgħa - Is-Sibt 15 ta' Settembru 2012 - IKKANCELLATA

Il-Wieħed u Għoxrin laqgħa - L-Erbgħa 25 ta' Lulju 2012

L-Għoxrin laqgħa - L-Erbgħa 20 ta' Ġunju 2012

Dsatax -il laqgħa - It-Tlieta 05 ta' Ġunju 2012

It-Tmintax -il laqgħa - L-Erbgħa 25 ta' April 2012

Is-Sbatax -il laqgħa - L-Erbgħa 21 ta' Marzu 2012

Is-Sittax-il laqgħa - L-Erbgħa 15 ta' Frar 2012

Il-Ħmistax -il laqgħa - L-Erbgħa 11 ta' Jannar 2012

2011

L-Erbatax -il laqgħa - L-Erbgħa 14 ta' Dicembru 2011

It-Tlettax - il laqgħa - L-Erbgħa 16 ta' Novembru 2011

It-Tnax - il laqgħa - Il-Ħamis 22 ta' Settembru 2011 u kontinwazzjoni

Il-Ħdax - il laqgħa - L-Erbgħa 27 ta' Lulju 2011

L-Għaxar laqgħa - L-Erbgħa 8 ta' Ġunju 2011

Id-Disa laqgħa - L-Erbgħa 9 ta' Mejju 2011

It-Tmien laqgħa - L-Erbgħa 6 ta' April 2011

Is-Seba' laqgħa - L-Erbgħa 23 ta' Frar 2011

Is-Sitt laqgħa - L-Erbgħa 19 ta' Jannar 2011

2010

Il-Ħames laqgħa - L-Erbgħa 1 ta' Diċembru 2010

Ir-Raba' laqgħa - Il-Ħamis 28 ta' Ottubru 2010

It-Tielet laqgħa - L-Erbgħa 13 ta' Ottubru 2010

It-Tieni laqgħa - L-Erbgħa 11 ta' Awissu 2010

L-ewwel laqgħa - L-Erbgħa 21 ta' Lulju 2010