San Pawl il-Baħar

Minuti K.A

Print this page

Minuti tal-Laqgħat

Kumitat Amministrattiv Burmarrad

It-Tieni Leġislatura

2017

Laqgha No 15 li kellha ssir nhar It-Tlieta 11 ta' April 2017  ma saritx minhabba nuqqas ta' quorum

Laqgha No 14 li kellha ssir nhar It-Tlieta 28 ta' Marzu 2017 ma saritx minhabba nuqqas ta' quorum

Minuti ta' Laqgha No 13 nhar It-Tnejn 28 ta' Frar 2017  

Laqgha No 12 li kellha ssir nhar It-Tnejn 13 ta' Frar 2017 ma saritx minhabba nuqqas ta' quorum 

Minuti ta' laqgha no. 11 - It-Tlieta 17 ta' Jannar 2017

2015

Minuti ta' Laqgha no. 10 it-Tlieta 16 ta' Ġunju 2015

2014

Minuti ta' Laqgħa no. 4 it-Tlieta 21 t' Ottubru 2014

Minuti ta' Laqgħa no 3 it-Tlieta 23 ta' Settembru 2014

Minuti ta' Laqgħa no 2 - it-Tlieta 5 t' Awissu 2014 

Minuti ta' laqgħa no 1 - it-Tnejn 7 ta' Lulju 2014

L-Ewwel Leġislatura

2014

Minuti ta' laqgha no 35

Minuti ta' laqgha no 36- L-Erbgha 5 ta' Marzu 2014

2013

Minuti tat-33 laqgha- l-Erbgha 18 ta' Dicembru 2013

Minuti tat-32 Laqgha- l-Erbgha 6 ta' Novembru 2013

Minuti tal-31 Laqgha- l-Erbgha  16 t'Ottubru 2013

Minuti tat-30 Laqgha- it-Tnejn 9 ta' Settembru 2013

Minuti tad-29 Laqgha-L-Erbgha 19 ta' Gunju 2013

Minuti tat-Tmienja u Ghoxrin Laqgha- L-Erbgha 27 ta' Marzu 2013

Minuti tal-Sebgha u Ghoxrin Laqgha - L-Erbgha 20 ta' Marzu 2013

Minuti tal-Hamsa u Ghoxrin laqgha - Il-Gimgha 18 ta' Jannar 2013 - Ikkancellata

2012

Minuti tal-Erbgħa u Għoxrin laqgħa - It-Tlieta 04 ta' Dicembru 2012 (ghadhom ser jigu approvati minhabba li giet ikkancellata laqgha nr. 25).

Minuti tat-Tlieta u Għoxrin laqgħa - Il-Gimgħa 26 ta' Ottubru 2012

Minuti tal-Wieħed u Għoxrin laqgħa - L-Erbgħa 25 ta' Lulju 2012

Minuti tal-Għoxrin laqgħa - L-Erbgħa 20 ta' Gunju 2012

Minuti tad-Dsatax -il laqgħa - It-Tlieta 5 ta' Gunju 2012

Minuti tat-Tmintax -il laqgħa - L-Erbgħa 25 ta' April 2012

Minuti tas-Sbatax -il laqgħa - L-Erbgħa 21 ta' Marzu 2012

Minuti tas-Sittax -il laqgħa - L-Erbgħa 15 ta' Frar 2012

Minuti tal-Ħmistax -il laqgħa - L-Erbgħa 11 ta' Jannar 2012

2011

Minuti tal-erbatax -il laqgħa - L-Erbgħa 14 ta' Dicembru 2011

Minuti tat-tlettax -il laqgħa - L-Erbgħa 16  ta' Novembru 2011

Minuti tal-kontinwazzjoni tat-Tnax -il laqgħa - It-Tlieta 27 ta' Settembru 2011

Minuti tat-Tnax - il laqgħa - Il-Ħamis 22 ta' Settembru 2011

Minuti tal-Ħdax il-laqgħa - L-Erbgħa 27 ta' Lulju 2011

Minuti tal-Għaxar laqgħa - L-Erbgħa 9 ta' Gunju 2011 

Minuti tad-Disa laqgħa - L-Erbgħa 4 ta' Mejju 2011

Minuti tat-Tmien laqgħa - L-Erbgħa 6 ta' April 2011

Minuti tas-Sebgħa laqgħa - L-Erbgħa 22 ta' Frar 2011

Minuti tas-Sitt laqgħa - L-Erbgħa 19 ta' Jannar 2011

2010

Minuti tal-Ħames laqgħa - L-Erbgħa 1 ta' Diċembru 2010

Minuti tar-Raba' laqgħa - Il-Ħamis 28 ta' Ottubru 2010

Minuti tat-Tielet laqgħa - L-Erbgħa 13 ta' Ottubru 2010

Minuti ta' Tieni laqgħa - L-Erbgħa 11 ta' Awissu 2010

Minuti ta' l-Ewwel laqgħa - L-Erbgħa 21 ta' Lulju 2010