San Pawl il-Baħar

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

It-Tmien  Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 t' April 2015

photo7

Fillira ta' quddiem mix-xellug ghal-lemin: Frans Chircop (Segretarju Ezekuttiv), Graziella Galea (Sindku), David Thake (Viċi Sindku), Fillira ta' wara mix-xellug ghal-lemin: Anne Fenech (Kunsillier),  Joseph Vella   (Kunsillier), Stephen Cremona   (Kunsillier), Daniel Grima (Kunsillier), Alfred Grima (Kunsillier),  Matthew Barbara (Kunsillier), Paul Bugeja (Kunsillier), Antoinette Bezzina (Kunsillier), Raymond Tabone (Kunsillier), Robert Piscopo (Kunsillier), Mandy Buhagiar (Kunsillier)

Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Graziella Galea (Sindku), Alfred Grima (Kunsillier), Alex Bezzina (Kunsillier), John Bray (Viċi Sindku), Frank Gauci (Kunsillier), Peter Abela (Kunsillier), Raymond Tabone (Kunsillier), Jason Camilleri (Kunsillier), Raymond Bartolo (Kunsillier), Martin Zerafa (Kunsillier), Mario Camilleri (Kunsillier), M' Rose Camilleri (Segretarju Ezekuttiv)


 

Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Frank Gauci (Kunsillie), Peter Abela (Kunsillier), George Azzopardi (Kunsillier), Robert Ciantar (Kunsillier), Marco Camilleri (Kunsillier), John Bray (Deputy Mayor), Raymond Tabone (Kunsillier), Paul Bugeja (Sindku), Alfred Grima (Kunsillier), Mario Ellul (Segretarju Ezekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin -George Azzopardi (Kunsillier), Keith Muscat (Kunsillier), Ray Bartolo (Kunsillier), Mark Masou (Kunsillier), Paul Bugeja (Sindku), Alfred Agius (Kunsillier), Alfred Grima (Kunsillier), Keith Grech (Kunsillier), Raymond Tabone & Hector Cassola (Segretarju Ezekuttiv)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu, 1999

PHOTO3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Keith Muscat (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsillier), Alfred Agius (Kunsillier), Beatrix W. Asciak (Kunsillier), Raymond Tabone (Kunsillier), Dominic Cassar (Deputy Mayor), Paul Bugeja (Sindku), Hector Cassola (Segretarju Ezekuttiv)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta Marzu, 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Godwin Cutajar (Kunsillier), Mary Bugeja (Kunsillier), Joe Apap (Kunsillier), Micheal Sciberras (Kunsillier), PAul Bugeja (Kunsillier), Joseph Cuschieri (Kunsillier), Hugh Zammit (Segretarju Ezekuttiv)


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 20 ta' Novembru, 1993

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Salvu Galea (Kunsillier), Michael Gonzi (Sindku), Doris Cuschieri (Kunsillier), Mary Doris Zarb (Kunsillier), Paul Bugeja (Kunsillier), John Bray (Viċi Sindku), Teresino Sammut (Kunsillier)