San Pawl il-Baħar

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Il-Perit Graziella Galea
Viċi Sindku: Is-Sur David Thake
Kunsillieri: Is-Sur Alfred Grima
Is-Sur Raymond Tabone
Is-Sur Paul Bugeja
Is-Sa Mandy Buhagiar
Is-Sur Matthew Barbara
Is-Sur Stephen Cremona
Is-Sa Anne Fenech

Dr. Robert Piscopo

Is-Sur Joseph Vella
Is-Sa Antoinette Bezzina
Il-Perit Daniel Grima
Aġent Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Malcolm Agius