Ħal Tarxien

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 22 ta' Jannar 1994

photo1

Mix-xellug għal-lemin -Sur Ronnie Micallef (Segretarju Eżekuttiv.), Sur Anthony Busuttil (Sindku), Sur Gaetano Sciberras (Kunsillier), Sinj. Gemma Darmanin (Kunsilliera), Sinj. Rita Piscopo (Kunsilliera), Sur Lawrence Bonavia (Viċi Sindku), Sur Joseph Abela (Kunsillier), Sur Martin Florian (Kunsillier).It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu 1997

photo2

Mix-xellug għal-lemin - Sur Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv), Sur Joseph Abela (Kunsillier), Sur Lawrence Bonavia (Kunsillier), Sur Anthony Busuttil (Sindku), Sinj. Mary Mugliette (Viċi Sindku), Sur Martin Florian (Kunsillier), Sur Ray Cassar (Kunsillier).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  11 ta' Marzu 2000

photo3

Mix-xellug għal-lemin - Dr Jesmond Manicaro LLd (Kunsillier), Sur Angelo Bartolo (Vici Sindku), Sinj. Maria Doris Vella (Kunsilliera), Sinj. Mary Mugliette (Kunsilliera), Sur Lawrence Bonavia (Kunsillier), Sur Paul Farrugia (Sindku), Sur Francis Brincat (Kunsillier), Sur Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu 2003

photo4

Mix-xellug għal-lemin - Dr Jesmond Manicaro LLd (Kunsillier), Sinj. Marisa Schiavone (Kunsilliera), Sinj. Maria Doris Vella (Kunsilliera), Sur Paul Farrugia (Sindku), Sur Lawrence Bonavia (Kunsillier), Dr Omar Caruana LLd (Kunsillier), Sur Angelo Bartolo (Viċi Sindku), Sur Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta'  Marzu 2006

photo5

Mix-xellug għal-lemin - Sur Rudolph Marmara' (Kunsillier), Dr Omar Caruana LLd (Kunsillier), Sur Francis Agius (Kunsillier), Sur Keith Darmanin (Kunsillier), Sinj. Maria Doris Vella (Viċi Sindku), Sur Lawrence Bonavia (Kunsillier), Sur Paul Farrugia (Sindku), Sur Maurice L. Mallia (Segretaru Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Mix-xellug għal-lemin - Sur Maurice L. Mallia (Segretarju Eżekuttiv), Dr Omar Caruana LLd (Kunsillier), Sinj. Maria Doris Vella (Kunsillier), Sur Lawrence Bonavia (Kunsillier), Sur Paul Farrugia (Sindku), Sur Francis Agius (Viċi Sindku), Sur Keith Darmanin (Kunsillier), Sur Ismael Dalli (Kunsillier).

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu 2013

photo7

Mix-xellug għal-lemin - Sur Paul J. Pace (Segretarju Eżekuttiv), Sur Ismael Dalli (Kunsillier), Sur Keith Darmanin(Kunsillier), Sur Paul Farrugia (Viċi Sindku), Sur Joseph Abela (Sindku), Sur Francis Agius (Kunsillier), Sur Lawrence Bonavia (Kunsillier), Sinjura Doris Vella (Kunsillier).