Santa Venera

Avviżi

Print this page

Nhar il-Erbgħa, 30 ta' Mejju, 2012, bdew ix-xogħlijiet fi Triq Braille---servizzi tal-ilma u tad-drenaġġ u kisi tat- tarmak. Twaħħlu diversi tabelli f'dina ż-żona biex vetturi ma jinstaqux lejn Triq Braille u biex joqgħodu attenti minħabba dawn ix-xogħlijiet. Is-Sindku Horace J. Anastasi f'isem il-Kunsill Lokali ta' Santa Venera jixtieq jiskuża ruħu minħabba dawn l-inkonvenjenzi.

Agħfas hawn

Is-Sindku Horace J. Anastasi f'ismu, f'isem il-Familja tiegħu u f'isem il-Kunsill Lokali ta' Santa Venera jirringrazzja lill-Kappillan Patri Alex Scerri tal-ħidma fejjieda fil-Parroċċa ta' Santa Venera u jilqa'; lill-Kapillan il-ġdid Patri Joe Saliba.

Agħfas hawn

Żewg Monumenti fi ġnien Romeo Romano li kienu vvandalizzati minn xi tfal/zġħażagħ;

Agħfas hawn

Tberik ta' bhejjem u pets nhar il-Ħadd 21 t'Ottubru, 2012  Aghfas hawn

Il-Lum, 'l Erbgħa, 10 t'Ottubru, 2012 f''nofsinhar għalqu l-applikazzjonijiet għal post ta' Segretarju Eżekuttiv, is-Sur Simon Cauchi fil-preżenza tas-Sindku, is-Sur Horace J. Anastasi u tal-Viċi Sindku, is-Sur Ronald Briffa raw l-applikazzjonijiet. Din hija l-lista tal-applikanti. Agħfas hawn.