Santa Venera

Attivitajiet/Korsijiet

Print this page

Kunċert Orkestra Filarmonika Nazzjonali fil-knisja Parrokkjali ta' Santa Venera    Aghfas hawn

Please find the poster regarding the sponsored Philharmonic Orchestra concert  Agħfas hawn

Il-GreenPak illonċjat kompetizzjoni dwar reċiklaġġ (GreenPak School Recycling Competition) qalb 9 skejjel tal-primarja.
Minn dawn l-iskejjel il-GreenPak qed tiġbor karti/plastik irreċiklati u tieħu dal-materjal biex jirreċiklawh.
It-tfal tal-iskola ttieħdu wkoll, ġo faċilita' privata tar-reċiklaġġ, fl-Imqabba---GreenStar.
Il-GreenPak ħolqot il-GreenDot Award għall-aktar skola li tiġbor minn dan il-materjal.
Il-Ġimgħa, 25 ta' Mejju, 2012,fil-Kulleġġ ta’ Santa Tereża---Skola Primarja Santa Venera, l-GreenPak---is-Sur Kurt Scerri u s-Sinj. Annalise Grech waslu l-Iskola u, fil-preżenza tas-Sindku tal-Kunsill Lokali ta' Santa Venera s-Sur Horace J. Anastasi u l-Kapijiet tal-Iskola s-Sinj. Rita Azzopardi, s-Sur Riolo u s-Sinj. Bonnici wiżnu l-materjal reċiklabbli li ġabru t-tfal ta' dina l-iskola u ppreżentaw Ċertifikat lill-Iskola.

Agħfas hawn
 

Festa b'Differenza     Afgħas hawn

Triq Braille Santa Venera b'servizzi ġodda   Afgħas hawn

Coffee' morning u Laqgħa Lokali ta' Santa Venera 20.7.12     Afgħas hawn

Call for Youth Auditions  Afgħas hawn