Santa Venera

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Marzu 1994.

photo1

Mix-xellug: Joe Caruana (Aġent Segretarju Amministrattiv), Alex Borg (Kunsillier), Philip Chircop (Viċi Sindku), Anthony Azzopardi (Kunsillier), Elizabeth Vella (Kunsillier), Michael Caruana (Sindku), Charles Cachia (Kunsillier), Chris Falzon (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 1996.

photo2

Mix-xellug: Victor F. Vassallo (Kunsillier), Elizabeth Vella (Viċi Sindku), Alex Borg (Kunsillier), Anthony Azzopardi (Kunsillier), Charles Cachia (Kunsillier), Chris Falzon (Kunsillier), Michael Caruana(Sindku), Shirley Sawyer (Deputat Segretarja)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu 1999.

photo3

Mix-xellug: Carmel Camilleri (Kunsillier), Alex Borg (Viċi Sindku), Elizabeth Vella (Kunsillier), Stephen Sultana (Kunsillier), Charles Cachia (Kunsillier), Michael Caruana (Sindku), Shirley Sawyer (Deputat Segretarja)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2002.

photo4

Mix-xellug: It-Tabib Dr John Attard (Kunsillier), Carmel Camilleri (Kunsillier), Edwin Formosa (Kunsillier), Katya Ancilleri (Kunsillier), Elizabeth Vella (Viċi Sindku), Stephen Sultana (Kunsillier), Michael Caruana (Sindku), Joseph Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu 2005.

photo5

Mix-xellug: Carmel Spiteri (Kunsillier), Carmel Camilleri (Kunsillier), Lawrence Ancilleri (Kunsillier), Elizabeth Vella (Kunsillier), Edwin Formosa (Viċi Sindku), Michael Caruana (Kunsillier), Stephen Sultana (Sindku), Joseph Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2008.

photo6

Mix-xellug: Stephen Sultana (Kunsillier), Elizabeth Vella (Sindku), Horace J. Anastasi (Viċi Sindku), Cleaven Christian Bugeja (Kunsillier), Ronald Briffa (Kunsillier), Carmel Camilleri (Kunsillier), Edwin Formosa (Kunsillier), Joseph Cassar (Segretarju Eżekuttiv)