Santa Venera

Statwi u Niċeċ

Print this page

San Ġużepp fil-kantuniera bejn Triq il-Kbira San Ġużepp u Triq San Pawl

San Ġorġ fil-kantuniera bejn Triq Brigħella u Triq San Ġorġ

San Pawl fuq garage numru 9 Triq Imsida

Qalb Imqaddsa ta' Ġesu fil-kantuniera bejn Triq il-Kbira San Ġużepp u Triq il-Qalb Imqaddsa

Santu Rokku fil-kantuniera bejn Triq Misraħ il-Barrieri u Triq l-4 ta' Settembru 1918