San Ġiljan

Aġenda K.A

Print this page

Agendas tal-Laqgħat

Kumitat Amministrattiv ta' Paceville

Aġġornament 

Laqgħa tal-Kumitat Amministrattiv

Data: 07 ta' Diċembru 2017  Ħin: 4.00p.m. 

Post:  Ufficcju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali San ĠIljan

Ref:                                                                        Laqgħa Nru: 36/KA2/17

2017

Aġenda 36/KA2/17 li ser issir nhar il-Ħamis 07 ta' Diċembru 2017

Aġenda 35/KA2/17 li ser issir nhar il-Erbgħa 08 ta' Novembru 2017

Aġenda - 34/KA2/17 li ser issir nhar il-Erbgħa 01 ta' Novembru 2017

Aġenda - 33/KA2/17 li ser issir nhar it-Tlieta 26 ta' Settembru 2017 

Aġenda - 32/KA2/17 li ser issir nhar it-Tlieta 5 ta' Settembru 2017 - Il-laqgħa ġiet postposta.

Aġenda - 31/KA2/17 li ser issir nhar it-Tlieta 8 ta' Awwissu 2017 - Il-laqgħa ġiet postposta.

Aġenda - 30/KA2/17 li ser issir nhar il-Ħamis 13 ta' Lulju 2017 - Il-laqgħa ġiet postposta.

Aġenda - 29a/KA2/17 li ser issir nhar l-Erbgħa 14 ta' Ġunju 2017

Aġenda - 29/KA2/17 li ser issir nhar il-Ħamis 25 ta' Mejju 2017 - Il-laqgħa ġiet postposta.

Aġenda - 28/KA2/17 li ser issir nhar it-Tlieta 18 ta' April 2017

Aġenda -27/KA2/17 li ser issir nhar it-Tnejn 27 ta' Marzu 2017

Aġenda - 27/KA2/17 li ser issir nhar it-Tlieta 14 ta' Marzu 2017  - il-laqgħa ġiet posposta.

Aġenda - 26/KA2/17 li ser issir nhar it-Tnejn 13 ta' Frar 2017

Aġenda - 25/KA2/17 li ser issir nhar it-Tlieta 17 ta' Jannar 2017

2016

Aġenda - 25/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 27 ta' Diċembru 2016 - Il-Laqgħa giet posposta.

Aġenda - 25/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 20 ta' Diċembru 2016 -  Il-Laqgħa ġiet posposta għal ġurnata oħra

Aġenda - 24/KA2/16 li ser issir nhar il-Ħamis 24 ta' Novembru 2016

Aġenda - 24/KA2/16 li ser issir nhar il-Ġmgħa 17 ta' Novembru 2016 - Il-Laqgħa ġiet posposta għal-ġurnata oħra

Aġenda - 23/KA2/16 li sre issir nhar il-Ħamis 13 ta' Ottubru 2016

Aġenda - 22/KA2/16 li ser issir nhar il-Ħamis 15 ta' Settembru 2016

Aġenda - 22/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 16 ta' Awwissu 2016 - Il-Laqgha giet postposta ghal-gurnata ohra. 

Aġenda - 21/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 12 ta' Lulju 2016

Aġenda - 20/KA2/16 li ser issir nhar l-Erbgħa 15 ta' Ġunju 2016

Aġenda - 19/KA2/16 li ser issir nhar l-Erbgħa 11 ta' Mejju 2016

Aġenda - 18/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 12 ta' April 2016

Aġenda - 17/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 8 ta' Marzu 2016

Aġenda - 16/KA2/16 li ser issir nhar it-Tlieta 19 ta' Jannar 2016

2015

Aġenda - 15/KA2/15 li ser issir nhar it-Tlieta 10 ta' Novembru 2015

Aġenda - 14/KA2/15 li ser issir nhar it-Tlieta 13 t' Ottubru 2015

Aġenda - 13/KA2/15 li ser issir nhar il-Ħamis 10 ta' Settembru 2015

Aġenda - 12/KA2/15 li ser issir nhar l-Erbgħa 5 t' Awwissu 2015

Aġenda - 12/KA2/15 li ser issir nhar il-Ħamis 30 ta' Lulju 2015 (Il-Laqgħa ġie postposta għal darb'oħra)

Aġenda - 11/KA2/15 li ser issir nhar il-Ħamis 25 ta'  Ġunju 2015

Aġenda - 10b/KA2/15 li ser issir nhar it-Tlieta 19 ta' Mejju 2015

Aġenda - 10/KA2/15 li ser issir nhar it-Tlieta 28 t' April 2015 (Il-Laqgħa ġiet postposta għal darb'oħra)

Aġenda - 09/KA2/15 li ser issir it-Tlieta 24 ta' Marzu 2015

Aġenda - 08/KA2/15 li ser issir nhar it-Tlieta 17 ta' Frar 2015

Aġenda - 07/KA2/15 li ser issir nhar it-Tlieta 27 ta' Jannar 2015

2014

Aġenda - 06/KA2/14 li ser issir nhar it-Tlieta 2 ta' Diċembru 2014 - Laqgħa Pubblika - Kumitat Amministrattiv)

Aġenda - 05/KA2/14 li ser issir nhar it-Tlieta 25 ta' Novembru 2014

Aġenda - 04/KA2/14 li ser issir nhar it-Tlieta 28 t' Ottubru 2014

Aġenda - 03/KA2/14 li ser issir nhar l-Erbgħa 24 ta' Settembru 2014

Aġenda - 02/KA2/14 li ser issir nhar it-Tlieta 5 t' Awwissu 2014

Aġenda - 01/KA2/14 li ser issir nhar it-Tlieta 1 ta' Lulju 2014

Aġenda - 42/KA1/14 li ser issir nhar it-Tnejn 23 ta' Ġunju 2014

Aġenda - 41/KA1/14 li ser issir nhar it-Tlieta 27 ta' Mejju 2014

Aġenda - 40/KA1/14 li ser issir nhar it-Tlieta 29 t' April 2014

Aġenda - 39/KA1/14 li ser issir nhar l-Erbgħa 26 ta' Marzu 2014

Aġenda - 38/KA1/14 li ser issir nhar it-Tlieta 25 ta' Frar 2014

Aġenda - 37/KA1/14 li ser issir nhar it-Tlieta 28 ta' Jannar 2014

2013

Aġenda - 36/KA1/13 li ser issir nhar l-Erbgħa 4 ta' Diċembru 2013

Aġenda - 35/KA1/13 li ser issir nhar it-Tlieta 20 ta' Novembru 2013

Aġenda - 34/KA1/13 li ser issir nhar it-Tlieta 29 t' Ottubru 2013

Aġenda - 33/KA1/13 li ser issir nhar it-Tlieta 24 ta' Settembru 2013

Aġenda - 32/KA1/13 li ser issir nhar it-Tlieta 6 t' Awwissu 2013

Aġenda - 31b/KA1/13 li ser issir nhar il-Hamis 25 ta' Lulju 2013

Aġenda - 31/KA1/13 li ser issir nhar it-Tnejn 24 ta' Ġunju 2013

Aġenda - 30/KA1/13 li ser issir nhar it-Tnejn 27 ta' Mejju 2013

Aġenda - 29/KA1/13 li ser issir nhar it-Tnejn 29 t'April 2013

Aġenda - 28/KA1/13 li ser issir nhar it-Tnejn 25 ta' Marzu 2013

Aġenda - 27 /KA1/13 li ser issir nhar it-Tnejn 25 ta' Frar, 2013

Aġenda - 26/KA1/13 li ser issir nhar it-Tnejn 28 ta' Jannar, 2013

2012

Aġenda - 25/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 3 ta' Diċembru, 2012 (Laqgħa Pubblika - Kumitat Amministrattiv)

Aġenda - 24c/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 19 ta' Novembru, 2012

Aġenda - 24b/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 12 ta' Novembru, 2012

Aġenda - 24/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 22 t'Ottubru, 2012

Aġenda - 23b/KA1/12 li ser issir nhar il-Ħamis 13 ta' Settembru, 2012

Aġenda - 23/KA1/12 li ser issir nhar il-Ħamis 30 t'Awwissu, 2012

Aġenda - 22c/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 9 ta' Lulju, 2012 (Addenda)

Aġenda - 22b/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 2 ta' Lulju, 2012 (Addenda)

Aġenda - 22/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 25 ta' Ġunju, 2012 (Addenda)

Aġenda - 22/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 25 ta' Ġunju, 2012

Aġenda - 21c/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 28 ta' Mejju, 2012

Aġenda - 21b/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 23 t'April, 2012

Aġenda - 21/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 26 ta' Marzu, 2012

Aġenda - 20/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 27 ta' Frar, 2012

Aġenda - 19/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 30 ta' Jannar, 2012 (Addenda) (Posposta)

Aġenda - 19/KA1/12 li ser issir nhar it-Tnejn 23 ta' Jannar, 2012

2011

Aġenda - 18/KA1/11 li ser issir nhar il-Ġimgħa 2 ta' Diċembru, 2011 (Laqgħa Pubblika - Kumitat Amministrattiv)

Aġenda - 17/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 21 ta' Novembru, 2011

Aġenda - 16/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 24 t'Ottubru, 2011

Aġenda - 15/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 26 ta' Settembru, 2011

Aġenda - 14/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 8 t' Awwissu, 2011

Aġenda - 13/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 25 ta' Lulju, 2011

Aġenda - 12/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 20 ta' Ġunju, 2011

Aġenda - 11/KA1/11 (Addenda) li ser issir nhar it-Tnejn 23 ta' Mejju 2011

Aġenda - 11/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 25 t'April, 2011

Aġenda - 10/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 21 ta' Marzu, 2011

Aġenda - 09/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 28 ta' Frar, 2011

Aġenda - 08/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 24 ta' Jannar, 2011

Aġenda - 07/KA1/11 li ser issir nhar it-Tnejn 10 ta' Jannar, 2011

2010

Aġenda - 06/KA1/10 li ser issir nhar is-6 ta' Diċembru, 2010

Aġenda - 05/KA1/10 li ser issir nhar it-22 ta' Novembru, 2010

Aġenda  -  04/KA1/10 li ser issir nhar il-25 t'Ottubru, 2010

Aġenda  -  03/KA1/10 li ser issir nhar il-22 ta' Settembru,2010

Aġenda  -  02/KA1/10 li ser issir nhar it-3 ta' Awwissu, 2010

Aġenda  -  01/KA1/10 li ser issir nhar il-5 ta' Lulju, 2010