San Ġiljan

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  19 ta' Marzu 1994

photo1

Mix-xellug għal-lemin:Edwin P. Borg (Segretarju Eżekuttiv), Peter Bonello (Kunsillier), Karm Borg (Kunsillier), Charles Sciberras (Sindku), Joseph Cuschieri (Viċi Sindku), Joseph Gauci (Kunsillier), Paul Muscat Terribile (Kunsillier), Vincent Aquilina (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 1996

photo2

Mix-xellug għal-lemin:  Richard Attard (Kunsillier), Mario Borg (Kunsillier), Charles Sciberras (Kunsillier), Joseph Cuschieri (Kunsillier), Marcel Scicluna (Kunsillier),  Peter Bonello (Sindku),  Vincent Aquilina (Viċi Sindku), Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Marzu 1999

photo3

Mix-xellug għal-lemin: Trafford Busuttil (Kunsillier), John Sciberras (Kunsillier), Marcel Scicluna (Kunsillier), Irene Borg (Kunsillier), Peter Bonello (Sindku), Edgar Montanaro (Kunsillier), Vincent Aquilina (Viċi Sindku),  Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2002

photo4

Mix-xellug għal-lemin:  Nicky Pillow (Viċi Sindku),  Peter Bonello (Sindku),  Norman Vella (Kunsillier), Marcel Scicluna (Kunsillier), Irene Borg (Kunsillier), Emmanuel Portelli (Kunsillier), Robert Camenzuli (Kunsillier)  Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu 2005

photo5

Mix-xellug għal-lemin: Richard Scicluna (Kunsillier), Robert Camenzuli (Kunsillier), David Borg (Kunsillier), Irene Borg (Kunsillier),  Karl Gouder (Viċi-Sinku),  Norman Vella (Kunsillier),  Peter Bonello (Sindku)  Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2008

photo6

Mix-xellug għal-lemin: Peter Bonello (Sindku),  Karl Gouder (Viċi Sindku), Norman Vella (Kunsillier), Irene Borg (Kunsillier), Richard Scicluna (Kunsillier), Edgar Montanaro (Kunsillier), Ronaldo Agius (Kunsillier), Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

Photo 7

 

 

 

 

 

 

 

Mix-xellug għal-lemin: Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv), Rita Dimech Portelli (Kunsillier), Alex Grech (Kunsillier), Irene Borg (Kunsillier), Charles Camenzuli (Viċi Sindku), Peter Bonello (Sindku), Norman Vella (Kunsillier), John Agius (Kunsillier), Richard Scicluna (Kunsillier), Anthony Grech (Kunsillier).


It-Tmien Leġislatura - Data tal-Elezzjoni 11 t’ April 2015

photo8

Mix-xellug għal-lemin: Helen Walker (Segretarju Eżekuttiv), Karl Gouder (Sindku), Guido Dalli (Viċi Sindku), Martin John Sultana (Kunsillier), Dott. Albert Buttigieg (Kunsillier), Rita Dimech Portelli (Kunsillier), John Agius (Kunsillier), Adrian Domnic Ellul (Kunsillier), Clayton Luke Mula (Kunsillier), Clayton Tanti Gregoraci (Kunsillier).