San Ġiljan

Sotto Kumitati

Print this page
Kunsilliera Responsabbli għall-Karigi minn 01/05/2015 – 30/04/2019

Is- Sindku Karl Gouder u l-Vici Sindku Guido Dalli - Ġemellaġ, Fondi EU u Bye-laws

Il-Vici Sindku Guido Dalli - Infrastruttura, Toroq, Proġetti Ġodda u Indafa

Il-Kunsillier Martin John Sultana - Traffiku, Pulizija, Trasport u Sinjali tat-Traffiku

Il-Kunsillier Albert Buttigieg - Edukazzjoni u Inklużjoni Soċjali li tinkludi Diżabilita u NGO’s

Il-Kunsillier John Agius - Attivitajiet Soċjali għall-Anzjani

Il-Kunsillier Adrian Dominic Ellul - Żgħażagħ u Sports

Il-Kunsilliera Rita Dimech Portelli - Saħħa Pubblika

Il-Kunsillier Clayton Luke Mula - Kultura u Turiżmu

Il-Kunsillier Clayton Tanti Gregoraci - Ambjent, Negozji Żgħar u Kummerċ

Is-Sindku Karl Gouder huwa ex-uffiċċjo fuq ir-responsabilitajiet mogħtija lill-Kunsilliera kollha.