San Ġiljan

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sur Guido Dalli
Viċi Sindku Dott. Albert Buttigieg
Kunsillieri: Is-Sur Martin John Sultana
             Is-Sur John Agius
         Is-Sur Adrian Domnic Ellul
               Is-Sra Rita Dimech Portelli
              Is-Sur Clayton Luke Mula
Is-Sur Clayton Tanti Gregoraci
Is-Sur Edgar Montanaro
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Paul Spiteri