Is-Siġġiewi (Città Ferdinand)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Frar 1994

phot1

L-Ewwel Leġislatura - Mill-lemin għax-xellug - John Vella (Segretarju Eżekutiv), Carmelo Aquilina, Emanuel Micallef, Joseph Azzopardi, Nicholas Azzopardi (Viċi Sindku), Angelo Farrugia (Sindku), Nikolina Bonello, John DebattistaIt-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998

phot2=

It-Tieni Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug- John Vella (Segretarju Ezekuttiv), Eusebio Buhagiar (Vici Sindku), Joseph Camilleri, Robert Musumeci, Alfred Portelli (Ministru), Aquilina Nenu (Sindku), Innocent Aquilina, Anthony Borg, Anthony MAllia.It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

phot3

It-Tielet Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - John Vella (Segretarju Ezekuttiv), Robert Musumeci, Nicholas Cassar, Carmelo Aquilina, Norbert Farrugia (Vici Sindku), Rita Psaila, Joseph ka Beppe Farrugia, Mark Anthony Vassallo.Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

phot4


Ir-Raba' Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - John Vella (Segretarju Ezekuttiv), Robert Musumeci (Sindku), Nicholas Cassar, Norbert Farrugia (Vici Sindku), Karol Aquilina, Mark Anthony Vassallo, Karl Borg, Joseph ka Beppe Farrugia


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

phot5

Il-Ħames Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - Nicholas Baldacchino (Segretrju Eżekuttiv), Robert Musumeci (Sindku), Nicholas Cassar, Karol Aquilina (Vici Sindku), Jesmond Tanti, Norbert Farrugia (Resigned), Rita Psaila, Mark Anthony VassalloIs-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

phot6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Nicholas Baldacchino (Segretarju Eżekuttiv), Mario Cachia, Jesmond Tanti, Ryan Callus (Viċi Sindku), Dr Karol Aquilina (Sindku), Nicholas Cassar, Dr Mark-Anthony Vassallo, Mariette Borg.


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April 2015

phot6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Nicholas Baldacchino (Segretarju Eżekuttiv), Julian Borg, Dominic Grech, Dr Karol Aquilina (Sindku), Nicholas Cassar, Clayton Cutajar, Gillian Farrugia Pace, Dr Alessia Psaila Zammit (Vici-Sindku).