Santa Luċija

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


Elezzjonijiet

L-Ewwel Leġislatura  - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju 1994

photo1

L-ewwel Leġislatura - Mix-xellug:   Buttigieg Carmen (Kunsillier), Montebello Joe (Kunsillier), Azzopardi Joe (Kunsillier), Pisani Josette (Viċi Sindku), Cutajar Frederick (Sindku), Tabone Mario (Segretarju Eżekuttiv)


Tibdil fl-Ewwel Leġislatura

L-Ewwel Leġistaltura - Mix-xellug: Tabone Mario (Segretarju Eżekuttiv), Cutajar Frederick (Sindku), Buttigieg Carmen(Kunsillier), Pisani Josette (Viċi Sindku), Montebello Joe (Kunsillier), Borg Malcolm (Kunsillier)

It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu, 1998

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug:   Tabone Mario (Segretarju Eżekuttiv), Dr Mallia Pierre (Kunsillier), Montebello Joe (Kunsillier), Cutajar Frederick (Sindku), Balzan Joseph (Kunsillier), Pisani Josette (Viċi Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2001

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug:  Pace Arthur (Kunsillier), Bonello Joseph (Kunsillier), Pisani Josette (Kunsillier), Balzan Joseph (Viċi Sindku), Cutajar Frederick (Sindku), Silvio Caroline (Segretarja Eżekuttiva)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju, 2004

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug:   Bezzina Carmelo (Kunsillier), Camilleri Victor (Kunsillier), Bonello Joseph (Kunsillier), Balzan Joseph (Viċi Sindku), Cutajar Frederick (Sindku), Silvio Caroline (Segretarja Eżekuttiva)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2007

photo5

Il-Ħames Leġisaltura - Mix-xellug:   Gafa' Paulette (Kunsillier), Bonello Joseph (Kunsillier), Galea Caroline (Kunsillier), Balzan Joseph (Viċi Sindku), Cutajar Frederick (Sindku), Silvio Caroline (Segretarja Eżekuttiva)

Is-Sitt  Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo6

Mix-xellug: Bonello Joseph (Councillor), Ellul Terrence (Deputy Mayor), Cutajar Frederick (Mayor), Galea Caroline (Councillor), Camilleri Victor (Councillor), Silvio Caroline (Executive Secretary)

Is-Seba' Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April 2015

photo7

Mix-xellug: Sciberras Liam (Kunsillier), Silvio Caroline (Segretarju Eżekuttiv), Galea Caroline (Kunsillier), Ellul Terrence (Sindku), Bonello Joseph (Kunsillier);Cutajar Frederick;(Viċi Sindku),
Photo Gallery