Santa Luċija

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sur Terrence Ellul
Viċi Sindku: Is-Sur Frederick Cutajar
Kunsillieri: Is-Sur Liam Sciberras
Is-Sra Caroline Galea
Is-Sur Joseph Bonello
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sra Caroline Silvio

Terrence Ellul- Sindku

Żgħażagħ u
Sports, NGO’s, Edukazzjoni
Ppjanar ta’ Żvilupp (Żoni Urbani u Rurali), Proġetti Ġodda, MEPA
Ġonna Pubbliċi,
Social Housing,
Ġemellaġġi u Relazzjonijiet ma’ Pajjiżi Barranin inkluż tal-UE
Fondi, Programmi u Proġetti EU
Pubblikazzjonijiet tal-Kunsill (Newsletter)

Frederick Cutajar - Viċi Sindku


Librerija Pubblika, Relazzjonijiet Pubbliċi, Chinese Affairs, Reġjun Nofsinhar,
Kultura
Ħarsien tal-Wirt Storiku u Monumenti

Liam Sciberras- Kunsillier


Ugwaljanza fil-Komunita’
Relazzjonijiet ma’ l-Awtoritajiet Eklesjastiċi, Liċenzji tal-Kummerċ,Rikrejazzjoni,
Ambjent (Indafa Pubblika, etċ.)

Caroline Galea - Kunsillier


Trasport
Sanita u Ċentru tas-Saħħa
Manutenzjoni Toroq u Bankini
Protezzjoni tal-Konsumatur

Joesph Bonello- Kunsillier

Ordni Pubblika
Qasam Soċjali u Welfare
Saħħa u Anzjani
Servizzi għal Persuni bi Bżonnijiet Speċjali
Laison mal-Partiti Politiċi