Marsaskala

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 t'April 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Herbert Gullaumier (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Joseph Salerno (Kunsillier), Is-Sur Domnic Azzopardi (Viċi Sindku), Is-Sra Marvic Attard Gialanze` (Sindku), Is-Sur Mark Sant (Kunsillier), Mr.Charles Zammit (Kunsillier)It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu  1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Alphonse Anastasi(Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Domnic Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Charles Zammit (Sindku), Is-Sur John B.Camilleri (Viċi Sindku 2), Is-Sra Marvic Attard Gialanze` (Viċi Sindku 1) , Is-Sna Maria V.Busuttil (Kunsillier), Is-Sna Maria Paris (Kunsillier), and Is-Sur Charlton Chetcuti (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu  2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Charles Zammit (Kunsillier), Mr. John Baptist Camilleri (Kunsillier), Is-Sur Michael Mercieca (Kunsillier), Is-Sur Charlot Mifsud (Sindku), Is-Sra Ursula Greenland (Kunsillier), Is-Sur Domnic Azzopardi (Viċi Sindku), Is-Sur Raymond Grech (Kunsillier), Is-Sur Alphonse Anastasi (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu  2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Michael Mercieca (Kunsillier), Is-Sur Charles Zammit (Kunsillier), Is-Sur Christopher Agius (Kunsillier), Is-Sur Charlot Mifsud (Sindku), Is-Sra Ursula Greenland (Viċi Sindku), Is-Sur Owen Bonnici (Kunsillier), Is-Sur Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv), Mr.John Baptist Camilleri (nieqes fir-ritratt).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu  2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Sandro Gatt (Kunsillier), Is-Sur John Baptist Camilleri (Kunsillier), Dr.Joseph Muscat (Kunsillier), Is-Sna Josette Marsh (Kunsillier), Is-Sur Charlot Mifsud (Viċi Sindku 2), Dr Owen Bonnici (Viċi Sindku 1), Is-Sur Mario Calleja (Sindku), Is-Sur Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju  2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv), MrJesmond Mugliett (Kunsillier), Is-Sur George Farrugia (Kunsillier), Is-Sna Carmen Fearne (Kunsillier), Is-Sur Charlot Mifsud (Viċi Sindku), Is-Sur Mario Calleja (Sindku), Is-Sur John Baptist Camilleri (Kunsillier), Is-Sur Lawrence Ciantar (Kunsillier), Is-Sur Sandro Gatt (Kunsillier), Is-Sur Daniel Spiteri (Kunsillier)