Ħal Balzan

Sotto Kumitati

Print this page

Infrastruttura, Maniġġjar tat-Traffiku, Sports u Attivitajiet - Sindku Nut. Ian Spiteri

Fondi Ewropej, Għaqdiet Volontarji, Entitajiet Kummerċjali u Forum Professjonalisti - Viċi Sindku Andre` Grech

Żgħażagħ, Kultura u Pubblikazzjonijiet - Kunsillier Daniel Muscat

Ambjent u Manutenzjoni tat-Toroq - Kunsillier Joe Galea

Edukazzjoni u Anzjani - Kunsillier Desmond Zammit Marmara`