Ħal Balzan

Sotto Kumitati

Print this page

Anżjani - Isem tal-moderatur tas-sotto kumitat Kunsillier Guido Borg

Infurżar u Ilmenti - Kunsillier Guido Borg

Politika Soċjali, Edukażżjoni, Ambjent u E.U. - Kunsillier Dr. Trevor De Giorgio

Manutenżjoni u Attivitajiet - Viċi-Sindku, Joseph M. Galea

Forum Lokalita’ - Kunsillier John Cassar

Dwal tat-Toroq - Viċi-Sindku, Joseph M. Galea