Ħal Balzan

Dettalji kif tista' tikkomunika magħna

Print this page

Indirizz: 7/9, Triq Dun Spir Sammut, Ħal Balzan, BZN 1020

Telefon: (356) 2144 2323

E-mail:

Website: http://www.halbalzanlocalcouncil.com

Ħinijiet ta' l-Uffiċċju:

Matul is-sena kollha:           Tnejn sal- Ġimgħa:     8.00am - 11.30am

1 ta' Ottubru - 15 ta' Ġunju: Tnejn sal- Ġimgħa: 1.30pm - 3.30pm.


Kunsill Lokali Ħal Balzan  - Iltaqa' ma' Kunsillier

GĦAS-SERVIZZ TAR-RESIDENTI

Is-Sindku, Not. Ian Spiteri jixtieqek tikkuntattjaħ billi tiktiblu fuq l-email address ian@ianspiteri.com jew iċċempillu fuq 99772222.

Il-Viċi-Sindku, s-Sur Andre Grech jixtieqek tikkuntattjaħ billi tiktiblu fuq l-email address grechandre75@gmail.com jew iċċempillu fuq 79000090.


Il-Kunsillier, Daniel Muscat jixtieqek tikkuntattjaħ billi tiktiblu fuq l-email address muscdan@gmail.com jew iċċempillu fuq 79007791.


Il-Kunsillier, s-Sur Desmond Zammit Marmara jixtieqek tikkuntattjaħ billi tiktiblu fuq l-email address desmondzammitmarmara5@gmail.com jew iċċempillu fuq 99246975.


Il-Kunsillier, s-Sur Joseph Mary Galea jkun disponibbli biex jiltaqa miegħek mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-8.45am u l-9.45am fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali Balzan.