Ħal Balzan

Assoċjazzjonijiet

Print this page

Għaqdiet Reliġjuzi:

Il-Parroċċa ta' Ħal Balzan  www.balzanparish.com

Għaqdiet tal-banda

Każin tal-Banda San Gabriel www.stgabrielbandclub.com/
Każin tal-Banda Filarmonika Marija Annunzjata

Għaqdiet sportivi

Balzan Youths Football Club www.balzanyouthsfc.net/

Balzan Youths Football Nursery

Soċjeta tad-Duttrina Nisranija- M.U.S.E.U.M Balzan

Soċjeta' reliġjuża Society magħrufa bħala M.U.S.E.U.M. fundata minn Rev. Dun Gorg Preca fil-1907 b'missjoni li jixxerred it-tagħlim kristaneżmu maż-żgħażagħ u ma l-anzjani fil-komunita' maltija.

Sezzjoni ta' l-Irġiel  www.sdcmuseum.org/balzan

Indirizz: 25, Triq Tlett Knejjes, Balzan BZN06

Tel: 21499547

Ħinijiet: matul il-ġurnata- 5.30p.m. 'quddiem

Kuntatt:  Is-Sur James Bonavia

Din is-sezzjoni bdiet fil-1923. Din is-sena is-Soċjeta' ser tiċċelebra t-80 anniversarju.

Sezzjoni tan-Nisa

Indirizz: 219, Triq il-Kbira, Ħal Balzan BZN06 -

Telefon:  21493177

Ħinijet: matul il-ġurnata 5.30p.m. 'l quddiem

Il-funzjoni fundamentali ta' din is-sezzjoni hi li jingħata edukazzjoni reliġjuża lil bniet, żgħażagħ u adulti.

Origanizzazzjonijeit taż-Żgħażagħ

Ċentru taż-Żagħżagħ:  www.balzanyouthsfc.net

Indirizz: 36, Triq l-Idmejda, Ħal Balzan BZN06 

Telefon: 21470245

Kuntatt: Mr. Reuben Degabriele, Is-Sur Giorgiano Muscat

Iċ-Ċentru huwa miftuħ ukoll il-Ħamis, il-Għimgħa, is-Sibt u l-Ħadd.

Organizzazzjonijiet Kulturali

Organizzazzjonijiet Filantrofiċi

Malta Hospice Movement www.hospicemalta.org

Organizzazzjonijiet Politiċi