Il-Birgu (Città Vittoriosa)

Minuti

Print this page

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill

Is-Seba` Legislatura

2017

Seduta Nru 42 - It-Tnejn 4 ta` Dicembru 2017

Seduta Nru 41 - Il-Hamis 30 ta` Novembru 2017 

Seduta Nru 40 - Din il-laqgha ma saritx

Seduta Nru 39 - L-Erbgha 2 ta` Novembru 2017 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru 38 (Laqgha B`Urgenza) - II-Hamis 5 ta` Ottubru 2017

Seduta Nru 37 - L-Erbgha 27 ta` Settembru 2017

Seduta Nru 36 - Il-Hamis 31 ta` Awwissu 2017 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru 35 - Il-Hamis 27 ta` Lulju 2017 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru 34 - It-Tnejn 17 ta` Lulju 2017

Seduta Nru 33 It-Tnejn 3 ta` Lulju 2017 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru 32 L-Erbgha 14 ta` Gunju 2017 Skeda ta` pagamenti 

Minuti tal-Laqgha Annwali ghar-Residenti 2017

Seduta Nru 31li kellha ssir nhar il-Hamis 8 ta` Gunju 2017 ma sartix minhabba nuqqas ta` quorum.

Seduta Nru 30 It-Tlieta 25 ta` April 2017 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 29 It-Tnejn 13 ta` Marzu 2017 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 28 It-Tlieta 14 ta` Frar 2017 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 27 It-Tlieta 31 ta` Jannar 2017 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 26 Il-Hamis 16 ta` Jannar 2017 

Seduta Nru 25 Il-Gimgha 13 ta` Jannar 2017 Skeda ta` pagamenti

2016

Seduta Nru 24 Kontinwazzjoni Il-Gimgha 18 ta` Novembru 2016 

Seduta Nru 24  - Il-Hamis 17 ta` Novembru 2016 - Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 23 It-Tlieta 18 ta` Ottubru 2016 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 22 It-Tlieta 4 ta` Ottubru 2016 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 21  II-Gimgha 2 ta` Settembru 2016 Kontinwazzjoni

Seduta Nru 21 It-Tlieta 30 ta` Awwissu 2016 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 20 (Kontinwazzjoni) Il-Gimgha 13 ta` Awwissu 2016 

Seduta Nr 20 - L-Erbgha 3 ta` Awwissu 2016 Skeda ta' pagamenti

Seduta Nru 19 - L-Erbgha 13 ta` Lulju 2016 Skeda ta` Pagamenti

Seduta Nru 18 - It-Tnejn 20 ta` Gunju 2016   Skeda ta` Pagamenti 

Seduta Nru 17 - It-Tnejn 6 ta` Gunju 2016 Laqgha B`urgenza 

Seduta Nru 16 - It-Tlieta 17 ta' Mejju 2016  Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 15-  It-Tlieta 12 ta` April 2016 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru 14 - It-Tlieta 8 ta` Marzu 2016 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 13 - It-Tlieta 9 ta` Frar 2016 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 12 - It-Tlieta 19 ta` Jannar 2016 Skeda ta` pagamenti

2015

Seduta Nru11 -  It-Tlieta 15 ta` Dicembru 2015 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru10 - It-Tlieta 10 ta` Novembru 2015

Seduta Nru09 - It-Tlieta 27 t`Ottubru, 2015 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru08 -  28 ta` Settembru, 2015 Kontinwazzjoni 

Seduta Nru08 - It-Tnejn 14 ta` Settembru, 2015 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru07 Kontinwazzjoni- 18 t`Awwissu, 2015

Seduta Nru07 - It-Tlieta 4 t`Awwissu, 2015 Skeda ta` pagamenti 

Seduta Nru06 Kontinwazzoni - It-Tlieta 21 ta` Lulju, 2015 

Seduta Nru06 -  L-Erbgha 8 ta` Lulju, 2015 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru05 Kontinwazzjoni - L-Erbgha 17 ta` Gunju, 2015

Seduta Nr05 - It-Tlieta 16 ta` Gunju, 2015

Seduta Nru04 - Il-Gimgha 5 ta` Gunju 2015 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru03 - It-Tnejn 18 ta` Mejju, 2015 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru02 - It-Tnejn 12 ta` Mejju, 2015

Seduta Nru01 - It-Tnejn 4 ta` Mejju, 2015

Is-Sitt Leġislatura

2015

Seduta Nru 51 - Il-Gimgha 24 ta`April, 2015 Skeda ta` pagamenti

Seduta Nru 50- L-Erbgha 8 ta`April, 2015

Seduta Nru 49- Kontinwazjoni It-Tlieta 17 ta`Marzu, 2015 

Seduta Nru 49 - It-Tnejn 16 ta`Marzu, 2015 Skeda ta` Pagamenti

Seduta Nru 48 - Il-Hamis 26 ta` Frar, 2015

Seduta Nru 47  - L-Erbgha 18 ta`Frar, 2015

Laqgha Straordinajra - It-Tnejn 20 ta`Jannar, 2015

Seduta Nru 45 - It-Tnjen 19 ta`Jannar, 2015

Seduta Nru 44 - Kontinwazzjoni l-Erbgha 7 ta`Jannar, 2015

Seduta Nru 44 It-Tlieta 6 ta`Jannar 2015 Skeda ta` pagamenti

2014

Seduta Nru 43 It-Tlieta 25 ta' Novembru 2014

Seduta Nru 42 L-Erbgha 19 ta' Novembru 2014

Seduta Nru 41 L-Erbgha, 29 ta' Ottubru 2014 - Lista ta` Pagamenti 

Seduta Nru 40 It-Tnejn 6 ta' Ottubru 2014

Seduta Nru 39 -kontinwazzjoni Il-Hamis 2 ta' Ottubru 2014

Seduta Nru 39 It-Tnejn 29 ta' Settembru 2014 - Lista ta' Pagamenti

Seduta Nru 38 it-Tlieta 16 ta' Settembru 2014

Seduta Nru 37 il-Gimgha 12 ta' Settembru 2014

Seduta Nru 36 it-Tlieta 19 ta' Awwissu 2014 - Lista ta' Pagamenti

Seduta Nru 35 It-Tlieta 15 ta` Lulju, 2014 - Lista ta' Pagamenti

Seduta Nru 34 It-Tlieta 24 ta`Gunju, 2014 - Lista ta' Pagamenti 

Seduta Nru 33 Il-Hamis 29 ta` Mejju, 2014 - Lista ta` pagamenti

Seduta Nru 32 It-Tlieta 20 ta` Mejju, 2014

Seduta Nru 31 (kontinwazzjoni) L-Erbgha 23 ta` April 2014

Seduta Nru 31 It-Tlieta 22 ta' April, 2014  - Lista ta` pagamenti

Seduta Nru 30 Il-Hamis 20 ta` Marzu, 2014 - Lista ta` pagamenti

Seduta Nru29 (Kontinwazzjoni) Il-Hamis 27 ta' Frar, 2014 - Lista ta` pagamenti

Seduta Nru29 - It-Tnejn 24 ta' Frar, 2014

Seduta Nru28- It-Tlieta 21 ta' Jannar, 2014 - Lista ta` pagamenti

2013

Seduta Nru27- Il-Hamis 19 ta' Dicembru, 2013 - Lista ta` pagamenti

Seduta Nru26 - It-Tnejn 16 ta' Dicembru, 2013

Seduta Nru25 - (kontinwazzjoni) It-Tnejn 2 ta' Dicembru, 2013 - Lista ta` pagamenti

Seduta Nru25 - It-Tnejn 18 ta' Novembru, 2013

Seduta Nru 24 - Il-Hamis 14 ta' Novembru, 2013

Seduta nru 23 (kontinwazzjoni) It-Tnejn 4 ta' Novembru, 2013

Seduta nru 23 - Il-Gimgha 1 ta' Novembru, 2013 - Lista ta` pagamenti

Seduta nru 22 - Il-Hamis 3 t`Ottubru, 2013 - Lista ta` pagamenti

Seduta nru 21- L-Erbgha 18 ta' Settembru, 2013

Seduta nru 20 - Il-Hamis 5 ta' Settembru, 2013 - Lista ta` pagamenti

Seduta nru 19 -It-Tlieta 27 t`Awwissu, 2013 Lista ta` pagamenti

Seduta nru 18 - Il-Gimgha 15 ta' Lulju, 2013

Seduta nru 17 - It-Tlieta 11 ta' Gunju, 2013

Seduta nru 16 - It-Tlieta 30 t`April, 2013

Seduta nru 15- It-Tnejn 18 ta' Marzu, 2013

Seduta nru 14 - It-Tnejn 18 ta' Frar, 2013 - Lista ta` pagamenti

Seduta nru 13 - It-Tlieta 29 ta' Jannar, 2013 - Lista ta' pagamenti

Il-Hames Legislattura

2012

Seduta nru 12 - L-Erbgha 19 ta' Dicembru, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 11 - L-Erbgha 14 ta' Novembru, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 10 - It-Tnejn 29 ta' Ottubru, 2012 - Lista ta` Pagamenti

Seduta nru 09 - It-Tnejn 8 ta' Ottubru, 2012

Seduta nru 08 - It-Tnejn 1 ta' Ottubru, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 07 - It-Tlieta 18 ta' Settembru, 2012 - Lista ta` pagamenti

Seduta nru 06 - It-Tnejn 13 ta' Awwissu, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 05 - Il-Hamis 12 ta' Lulju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 04 - Tnejn 11 ta' Gunju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 03 - L-Erbgha 9 ta' Mejju, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 02 - Il-Gimgha 20 t`April, 2012 - Kontinwazzjoni tal-laqgha

Seduta nru 02- L-Erbgha 11 ta' April, 2012 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 01 - L-Erbgha 4`April, 2012

Seduta nru 64 - Il-Hamis 16 ta' Frar, 2012  - L-Ahhar laqgha tal-Kunsill ghal Hames Legislatura

Seduta nru 63 - It-Tlieta 24 ta' Jannar, 2012   - Lista ta' pagamenti

2011

Seduta nru 62 - Il-Hamis 15 ta' Dicembru, 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 61 - Il-Tlieta 22 ta' Novembru, 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 60- It-Tlieta 25 ta' Ottubru, 2011  - Lista ta'pagamenti

Seduta nru 59 - It-Tlieta 27 ta' Settembru, 2011

Seduta nru 58 - L-Erbgha 3 ta' Awwissu, 2011 -  Lista ta' pagamenti

Seduta nru 57 - Il-Hamis 23 ta' Ġunju,2011 -   Lista ta' pagamenti

Seduta nru 56 - It-Tnejn 2 ta' Mejju 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 55 - it-Tlieta 24 ta' Marzu 2011  -  Lista ta' pagamenti

Seduta nru 54 - il-Ħamis 24 ta' Frar 2011  -  Lista ta' pagamenti

Seduta nru 53 - il-Ħamis 3 ta' Frar 2011 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 52 - il-Ħamis 13 ta' Jannar 2011 - Lista ta' pagamenti

2010

Seduta nru 51 - il-Ġimgħa 2 ta' Diċembru 2010 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 50 - it-Tlieta 1 ta' Novembru 2010 - Lista ta' pagamenti 

Seduta nru 49 - it-Tlieta 4 ta' Ottubru 2010 - Lista ta' pagamenti 

Seduta nru 48 - it-Tnejn 13 ta' Settembru, 2010 - Lista ta' Pagamenti

Seduta nru 47 - l-Erbgħa 18 ta' Awwissu, 2010

Seduta nru 46 - l-Erbgħa 21 ta' Lulju, 2010 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 45 - it-Tnejn 6 ta' Lulju, 2010

Seduta nru 44 - l-Erbgħa 9 ta' Ġunju, 2010 - Lista ta' pagamenti

Seduta nru 43 - it-Tnejn 17 ta' Mejju, 2010

Seduta nru 42 - l-Erbgħa 5 ta' Mejju, 2010 - Lista ta' Pagamenti

Seduta nru 41 - l-Erbgħa 24 ta' Marzu, 2010 - Lista ta' Pagamenti

Seduta nru 40 - it-Tnejn 1 ta' Marzu, 2010

Seduta nru 39 - it-Tnejn 8 ta' Frar, 2010 

Seduta nro 38 - it-Tnejn 18 ta' Jannar, 2010 - Lista ta' Pagamenti

Seduta nru 37 - il-Ħamis 7 ta' Jannar 2010

2009

Seduta nru 36 li saret nhar il-Ħamis 3 ta' Diċembru 2009

Seduta nru 35 li saret nhar it-Tlieta 27 ta' Ottubru, 2009

Seduta nru 34 li saret nhar it-Tnejn 5 ta' Ottubru, 2009

Seduta nru 33 li saret nhar it-Tlieta 15 ta' Settembru, 2009

Seduta nru 32 li saret nhar it-Tlieta 18 ta' Awissu, 2009

Seduta nru 31 li saret it-Tnejn 27 ta' Lulju, 2009

Seduta nru 30 li saret il-Ħamis 25 ta' Ġunju, 2009

Seduta nru 29 li saret nhar it-Tlieta 16 ta' Ġunju, 2009

Seduta nru 28 li saret nhar it-Tlieta 5 ta' Mejju, 2009

Seduta nru 27 li saret nhar l-Erbgħa 22 ta' April, 2009

Seduta nru 26 li saret nhar il-Ġimgħa 20 ta' Marzu, 2009

Seduta nru 25 li saret nhar it-Tnejn 16 ta' Marzu, 2009

Seduta nru 24 li saret nhar l-Erbgħa 11 ta' Frar, 2009

Seduta nru 23 (kontinwazzjoni) li saret nhar it-Tnejn 26 ta' Jannar, 2009

Seduta nru 23 li saret nhar il-Ġimgħa 23 ta' Jannar, 2009

2008

Seduta nru 22 li saret nhar l-Erbgħa 3 ta' Diċembru, 2008

Seduta nru 21 li saret nhar l-Erbgħa 5 ta' Novembru, 2008

Seduta nru 20 li saret nhar l-Erbgħa 17 ta' Settembru, 2008

Seduta nru 19 li saret nhar l-Erbgħa 13 ta' Awissu, 2008

Seduta nru 18 li saret nhar l-Erbgħa 25 ta' Ġunju, 2008

Seduta nru 17 li saret nhar il-Ħamis 5 ta' Ġunju, 2008

Seduta nru 16 li saret nhar l-Erbgħa 30 ta' April, 2008

Seduta nru 15 li saret nhar il-Ħamis 3 ta' April, 2008