Il-Birgu (Città Vittoriosa)

Ġonna

Print this page

Ġnien Profs. Anton Tabone

Ġnien Ġużeppi Minuti

Ġnien l-Indipendenza

Ġnien il-Kunsill

Ġnien Pubbliku f'tal-Ħawli
Il-Kostruzzjoni tal-Ġnien Pubbliku F'Tal-Ħawli beda f'Novembru 2006 wara diskussjoni twila u diversi problemi li l-Kunsill kellu jiffaċċja f'dawn l-aħħar sitt snin.

Dan il-Ġnien Pubbliku huwa finanzjat mid-Dipartiment tad-Djar, Kostruzzjoni u Manutenzjoni taħt id-Direżżjoni ta' l-Arkitet Anton Camilleri, li kien ta' għanjnuna kbira għall-Kunsill Lokali tal-Birgu (Città Vittoriosa) sabiex jottjeni l-għanjiet tiegħu u l-finanzjament tal-proġett.