Il-Birgu (Città Vittoriosa)

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sur John Boxall
Viċi Sindku:                                           Is-Sur Trevor Mizzi
Kunsillieri: Is-Sur Anthony Gellel
Is-Sur Alan Cassar
Is-Sur Lawrence Attard
Segretarju  Eżekuttiv:

Is-Sa Antonia Belfiore