Birkirkara

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni:- 22 ta' Jannar, 1994 

phto1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv), Dr. Michael Asciak  (Sindku), Dr. George Debattista (Viċi Sindku),Carmen Micallef (Kunsilliera), Doris Borg (Kunsilliera), Christian Cardona (Kunsillier), Dr Peter A. Fenech (Kunsillier), Joan Borg (Kunsilliera), Dr Ian Spiteri Bailey (Kunsillier), Paul Borg (Kunsillier), Michael Aquilina (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Anna Zammit (Kunsilliera), Joseph Barbara (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni:- 8 ta' Marzu, 1997

phto2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Sergio Carbonaro (Kunsillier), Dr Peter A. Fenech (Kunsillier), Joseph Debono (Kunsillier), Rosario Aguis (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsilliera), Paul Borg (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsilliera), Doris Borg (Kunsilliera), Tonio Fenech (Kunsillier), Joan Borg (Kunsilliera), Dr George Debattista - (Viċi Sindku), Dr Michael Asciak - (Sindku), Peter P. Bartolo - (Segretarju Eżekuttiv),


It-Tielet Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni:- 11 ta' Marzu 2000

phto3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Emanuel Farrugia (Kunsillier), Joseph Gauci (Kunsillier), Josephine Vella (Kunsillier), Rosario Aguis (Kunsillier), Michael Camilleri (Kunsillier), Michael Pace Ross (Kunsillier), John Bondin (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Doris Borg ( Viċi Sindku)  Joan Borg (Kunsillier), Tonio Fenech (Sindku), Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni:- 8 ta' Marzu 2003

phto4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Mario Mallia (Kunsillier), Antoinette Tabone (Kunsillier), Raymond Portelli (Kunsillier), Rosario Aguis (Kunsillier), Emanuel Farrugia (Kunsillier), Michael Camilleri (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsillier), Saviour Demicoli (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Doris Borg (Viċi Sindku)  Joan Borg (Kunsillier), Tonio Fenech (Sindku)
Peter P. Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni:- 11 ta' Marzu 2006

phto5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Michael Camilleri (Kunsillier), Roberto Buontempo (Kunsillier), Dr. Josianne Cardona Gatt (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier),John Mary Calleja (Kunsillier), Mary Spiteri Shaw (Kunsillier), Anthony Buttigieg (Kunsillier),Charlene Camilleri (Kunsillier), Sergio Carbonaro (Kunsillier), Dr. George Debattista (Kunsillier), Doris Borg (Viċi Sindku), Michael Fenech Adami (Sindku), Joan Borg (Kunsillier), Joseph Tabone (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni:- 6 ta' Ġunju 2009

phto6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin -Joseph Tabone (Segretarju Eżekuttiv ), John Borg (Kunsillier), Dr Josianne Cardona Gatt (Kunsillier), Chirelle Sciberras (Kunsillier), Dr George Debattista (Kunsillier), Rita Borg (Kunsillier), Michael Fenech Adami (Sindku), Joan Borg (Kunsillier),Emanuel Aquilin (Kunsillier),  Doris Borg (Viċi Sindku), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier), Rose Frendo (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier),

Is-Seba' Leġislatura - Data ta' l-elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2013

phto7

Seba' Leġislatura - From left to right - Arthur Pizzuto (Segretarju Eżekuttiv), John Borg (Kunsillier), John Mizzi (Kunsillier), John Mary Calleja (Kunsillier), Mark G. Abdilla (Kunsillier), Liam Gauci (Kunsillier), Rita Borg (Viċi Sindku), Joanne Debono Grech (Sindku), Kaylocke Buhagiar (Kunsillier), Dr. Josianne Cardona Gatt (Kunsillier), Anthony Buttigieg (Kunsillier), Herbert Conti (Kunsillier), Marie Claire Zammit (Kunsillier), Michael Fenech Adami (Kunsillier) Assenti