Birkirkara

Sotto Kumitati

Print this page

KUMITATI

Kumitat Fleur-de-Lys - Ms Joanne Debono Grech

Kumitat tal-Finanzi – Ms Joanne Debono Grech

SOTTO KUMITATI

Sotto Kumitat Infrastruttura, Gonna, Ambjent, Indafa u Dawl tat-Toroq - Ms Joanne Debono Grech

Sotto Kumitat Edukazzjoni u Qasam Socjali - Ms Rita Borg

Sotto Kumitat Traffic Management - Is-Sur Michael Fenech Adami

Sotto Kumitat Anzjani u Familja - Is-Sur Jimmy Calleja

Sotto Kumitat Sports - Is-Sur Kaylocke Buhagiar

Sotto Kumitat Youth Empwerment u Fondi - Is-Sur Anthony Buttigieg

Sotto Kumitat Ordni Pubblika - Is-Sur John Mizzi

Sotto Kumitat Turizmu - Is-Sur Mark Abdilla

Sotto Kumitat Zghazagh - Is-Sur John Borg

Sotto Kumitat Sahha u Persuni b'Dizabilita - Is-Sur Herbert Conti

Sotto Kumitat Kultura - Dr. Josianne Cardona Gatt

Sotto Kumitat Web-Site, Librerija u Gemellagi - Is-Sur Liam Gauci

Sotto Kumitat Kummerc - Ms Marie Claire Zammit