Birkirkara

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page
Permessi:- Lifters/High-ups/cranes/containers/bowsers/scaffolding, etc.
 
Les:- Pagamenti ta' kontravenzjonijiet
 
LEMIS:- Pagamenti ta' Kera tal-Propjeta tal-Gvern
 
LAS:- Pagamenti tal-licenzji tal-kummerc

ĠBIR TA' SKART GOFF

It-Tnejn   -  WEEE (Gbir ta' skart Elettriku u Elettroniku)
It-Tnejn   -  skart goff iehor
Il-Hamis  -  skart goff iehor
Hin bejn is-7:00am u 16:00pm

ĠBIR TA’ SKART DOMESTIKU


It-Tnejn - Borza sewda mit-8:00am.

It-Tlieta - Borza Hadra (Skart Riciklabbli) mit-8:00am.

L-Erbgha - Borza Sewda u skart Organiku mit-8:00am

Il-Hamis - Borza Hadra (Skart Riciklabbli) mit-8:00am

Il-Gimgha - Skart Organiku mit-8:00am.

Is-Sibt - Borza Sewda mit-8:00am.

Il-Hadd ma jingabarx skart.

GBIR TA' HGIEG

Il-hgieg jingabar kull l-ewwel gimgha tax-xahar.

LIBRERIJA / INTERNET CENTRE

Hinijiet Sajf  (16 ta' Gunju sat-30 ta' Settembru)
Mit-Tnejn sas-Sibt mit- 8:30am sa 13:00pm
==============================
Hinijiet Xitwa (mill-1 ta' Ottubru sal-15 ta' Gunju)

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8:30am sa-12:30pm
mis-14:00pm sal-17:00pm.
Is-Sibt mit-8:00am sa 13:00pm

Laqghat tal-Kunsill Lokali ta' Birkirkara fuq Info/Live Streaming/Amministrazzjoni/Agenda

LIVE STREAMING: http://www.birkirkaralocalcouncil.com/live-feed

FACEBOOK PAGE

https://www.facebook.com/KunsillLokaliBirkirkara