Birkirkara

Knejjes

Print this page

Bażilika ta' Santa Liena

Parroċċa ta' Santa Marija

Parroċċa San Gużepp Ħaddiem

Parroċċa Dun Ġorġ Preca  - Swatar

Parroċċa Madonna tal-Karmnu Fleur-de-Lys

Knisja ta' San Franġisk t' Assisi

Knisja ta'Santa Tereża ta' Lisieux

Knisja ta' Marija Vergni Ghajnuna ta' l-Insara Oratorju MSSP

Knisja tal-Ħerba

Knisja Sant'Antnin u Santa Katerina

Knisja ta' San Pawl

Knisja tal-Madonna tal-Vitorja

Knisja tal-Beatu Nazju Falzon

Kappella Santu Rokku

Kappella Santa Klara ta' Assisi

Knisja tal-Qalb ta' Gesu Fleur de Lys

Knisja ta' Kristu Re Fleur de Lys

Kappella Dar tal-Kleru - Christus Sacerdos