Birżebbuġa

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Frar 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Michael Farrugia (Kunsillier), Anton Scicluna (Kunsillier), George Vella (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Patrick Gabaretta (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), Teddy Kenely (Kunsillier), Charles Grixti (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  14 ta' Marzu 1998

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Mario Sant (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Denise Vella (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), Teddy Kenely (Kunsillier), Pierre Chircop (Kunsillier), George Galea (Segretarju Eżekuttiv)It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: George Galea (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Farrugia (Kunsillier), Hermann Schiavone (Kunsillier), Teddy Kenely (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Anthony Roberts (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Yvonne Axiaq (Kunsillier)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Anthony Roberts (Kunsillier), Sarah Cuschieri (Kunsillier), Rocco Zahra (Kunsillier), Jesmond Borg (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), George Galea (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Rocco Zahra (Kunsillier), Sarah Cuschieri (Kunsillier), Anthony Roberts (Kunsillier), Jesmond Borg (Kunsillier), Bernardette Pace (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), George Galea (Kunsillier)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Maria Galea (Segretarju Eżekuttiv), Bernardette Pace (Kunsillier), Carmelo Cachia (Kunsillier), Kevin Barun (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), Joseph Baldacchino (Kunsillier), Stanley Zammit (Kunsillier), Charles Muscat (Kunsillier).


Seba'  Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 t` April 2015

photo7

Mix-Xellug ghal Lemin: Duncan Hall (Aġent Segretarju Eżekuttiv), Kevin Barun (Sindku), Joseph Cutajar (Vici-Sindku), Ing. Stanley Zammit (Kunsillier), Josepha Busuttil (Kunsilliera), Dr. Herman Ruben Schiavone (Kunsillier), Leanne Grech (Kunsilliera), Joseph Baldacchino (Kunsillier),