Birżebbuġa

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sur Joseph Cutajar
Viċi Sindku: Is-Sur Joseph Baldacchino
Kunsillieri: Is-Sra Leanne Grech
Is-Sra Josepha Busuttil
Is-Sur Alexander Sandro Caruana
Dott.  Herman Ruben Schiavone
Ing. Stanley Zammit
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Svetlick Flores

Is-Sur Kevin Barun okkupa l-kariga ta Sindku bejn l-1 t'April 2015 u 19 ta' Settembru 2016