Birżebbuġa

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta' Skart Goff
Mit-Tnejn sas-Sibt. Il-Kunsill jircievi telefonati mir-residenti u jieħu nota. Kuljum jgħaddi l-lista lil min hu inkarigat mill-ġbir ta’ l-iskart goff.

Ġbir ta' Skart
Mis-7:00am ‘l quddiem

Ġbir ta' Skart Irriciklat
Kull nhar ta’ Tlieta mis-7:00 ‘l quddiem

Korsijiet Offruti mill-Kunsill
Fil-preżent l-kors tal-Kompjuter u Klabb Sajfi

Librerija
L-Erbgħa mill-5:00pm sas-7:00pm
Is-Sibt mid-9:00am sa 12:00pm

Ħlasijiet tal-kera ta’ l-art, u ħlasijiet tal-kera tal-ħwienet

Hlasijiet ta’ Citazzjonijiet