Birżebbuġa

Informazzjoni dwar il-lokalita'

Print this page

Format tal-Kunsill


Fuq id-delegi kollha s-Sindku : Joseph Farrugia

Żgħażagħ, Għaqdiet Lokali, Sport u PRO - Viċi-Sindku : Kevin Barun

Finanzi, ICT, Xogħlijiet, Servizzi Soċjali u Saħħa - Kunsillier :  Joseph Baldacchino

Ambjent u Tindif ta' Postijiet Pubbliċi - Kunsillier : Carmelo Cachia

Edukazzjoni, Kultura u Turiżmu u Attivitajiet Soċjali - Kunsillier :  Bernardette Pace

Playing-fields, Ġonna, Enforcement u Civil Protection - Kunsillier : Charles Muscat

Settur Kummerċjali, Maniġġar tat-Traffiku u Dawl - Kunsillier : Stanley Zammit


Segretarjat

Segretarju Eżekuttiv : Maria Galea

Skrivani : Stephanie Aloisio
                  Simone Fenech

Part-timers :  Eleanor Manicaro / Kimberly-Jo Fenech


Motto : PAĊI U SAĦĦA LIL KULĦADD
Popolazzjoni : 9,352