Ħad-Dingli

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Marzu 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Andrew Caruana (Kunsillier), Edward Caruana (Kunsillier), Paul J. Saliba (Segretarju Eżekuttiv), Angelo Azzopardi (Sindku), Joseph Mercieca (Kunsillier)It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Paul J. Saliba (Segretarju Eżekuttiv), John B. Camilleri (Kunsilleri), Etienne M. Scicluna (Kunsillier), Angelo Azzopardi (Sindku), Nicholas Muscat (Kunsillier), Peter Abela (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Jacqueline Azzopardi (Kunsillier), Peter Abela (Kunsillier), Geoffrey E. Tanti (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Sindku), John Mary Farrugia (Deputat Sindku), Isabella Camilleri Aquilina (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Carmel Abela (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Sindku) John Mary Farrugia (Deputat Sindku), Sandro Azzopardi (Kunsillier), Jacqueline Azzopardi (Kunsillier), Isabella Camilleri Aquilina (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni  - 12 ta' Marzu 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Anthony Zarb (Kunsillier), Sandro Azzopardi (Kunsillier), Joseph Mary Abela (Deputat Sindku), Ian Borg (Sindku), David Vassallo (Kunsillier), Paul J. Pace (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Ian Brog (Sindku), David Vassallo (Kunsillier), Sandro Azzopardi (Deputat Sindku), Connie Bonello (Kunsillier), Jacqueline Azzopardi (Kunsillier), Paul J. Pace (Segretarju Eżekuttiv)Seba’ Leġislatura - Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2012

photo7

Seba' Leġislatura- Mix-xellug għal-lemin: Matthew Borg (Segretarju Eżekuttiv)Venera Micallef(Vici Sindku)David Vassallo (Kunsillier) Ian Borg (Sindku), Sandro Azzopardi (Kunsillier), Paul Sammut(Kunsillier)


Tmien  Leġislatura – Data tal-Elezzjoni- 11 ta’ April 2015

photo8

Mix-xellug għal-lemin: Paul Mamo (Kunsillier), Joan Mangion (Segretarju Eżekuttiv), Rachel Powell (Kunsillier), Sandro Azzopardi (Sindku), David Vassallo (Kunsillier), Raymond Schembri (Viċi Sindku).