Floriana

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joe Quattromani (Segretarju Eżekuttiv), Dr Jean Pierre Farrugia (Kunsillier), Publio Agius (Sindku), Albert Mockridge (Kunsillier), George Borg (Kunsillier) u Mario Muscat (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Anthony Grima (Segretarju Eżekuttiv), Anthony Ellul (Kunsillier), Nigel Holland (Sindku), Publio Agius (Kunsillier), George Borg (Viċi-Sindku) u Edward Torpiano (Kunsillier).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Kenneth Brincat (Segretarju Eżekuttiv), Nigel Holland (Sindku), Mary Dimech (Viċi-Sindku), Edward Torpiano (Kunsillier), John Mary Brincat (Kunsillier) u Anthony Cardona Jr. (Kunsillier).


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Publio Agius (Sindku), Nigel Holland (Kunsillier), Connie Holland (Kunsilliera), Brian Zammit (Viċi-Sindku), John Mary Brincat (Kunsillier) u Kenneth Brincat (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Nigel Holland (Sindku), Edward Torpiano (Kunsillier), Franco Davies (Viċi-Sindku), Sandra Sammut Hili (Kunsilliera), Brian Zammit (Kunsillier) u Kenneth Brincat (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo5

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Svetlick J. Flores (Segretarju Eżekuttiv), Anthony Brincat (Kunsillier), Davina Sammut Hili (Sindku), Matthew Paris (Kunsillier), Vincent Borg (Viċi-Sindku), u Nigel Holland (Kunsillier).


Seba`  Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 t' April 2015

photo7

Mix-xellug għal-lemin: Svetlick J. Flores (Segretarju Eżekuttiv),, Davina Sammut (Sindku), Ivan Hallett (Vici-Sindku),  Matthew Paris  (Kunsillier), James Aaron Ellul  (Kunsillier), Vincent Borg (Kunsillier)