Floriana

Sotto Kumitati

Print this page

Kumitat għall-Festival Nazzjonali għan-nar ta' l-art mekanizzat

President Edward Torpiano
Viċi President Stephen Tonna
Segretarju Derian DeBattista
Tezorir Tonio Azzopardi
PRO Christopher Vella
Membru Kenny Roberts
Membru Manuel Gatt

Website: www.maltagroundfireworks.com


Sotto-Kumitat għar-relazzjonijiet lokali u internazzjonali
President : Joseph Hili
Segretarju : Conrad Cutajar
Memberi: Michael Borg, Joseph Brincat, Mark Ciantar

Kunsill Lokali taz-Zghazagh

Sottokumitat Organizzattiv tac-Celebrazzjonijiet ta' Lejliet l-Ewwel tas-Sena

Sottokumitat ghall-Ordni pubbliku, Harsien tac-Cittadin u Relazzjonijiet mal-Pulizija

Sottokumitat ghall-Ambjent u Indafa

Sottokumitat ghall-Anzjani

Sottokumitat Progetti u Informatika

Sottokumitat Zghazagh u Sports

Sottokumitat Avvanz u l-Ugwaljanza tan-Nisa

Kumitat Organizattiv St. Patrick's Day