Floriana

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ħlas tal-elettriku u l-ilma
Le

Ħlasijiet tat-telefon
Le

Ġbir ta skart goff
It-Tlieta u l-Ħamis   4.30pm – 6.00pm
Is-Sibt   8.00am - 10.00am

Ġbir ta’ skart
Mit-Tnejn sal-Ħadd u fil-festi pubbliċi    7.30am – 10.30am

Il-Kunsill joffri dan is-servizz b'xejn lir-residenti u lill-kumpaniji u l-ħwienet

Ġbir ta’ skart irriċiklat
It-Tlieta                  12.00 'il quddiem

Bring-In-Sites
Ħdejn iċ-Ċentru Rikreattiv ir-Re Ġorġ V u f'Belt is-Sebħ ħdejn id-Dipartiment tat-Taxxi Interni

Skart irriċiklat għandu jiġi depożitat fil-kontenituri kkuluriti. Ikħal għal plastik, abjad għall-karti, kannella għall-ħġieġ u iswed għall-metal. M'għandux jitħalla skart madwar il-kontenituri u l-koperazzjoni biex inżommu l-ambjent nadif ikun apprezzat.

Korsijiet offruti mill-Kunsill

 • Korsijiet tal-Aerobics
 • Korsijiet tat-Tennis fil-kort tat-Tennis, fiċ-Ċentru Rikreattiv ir-Re Ġorġ V
 • Korsijiet tal-Computers għall-Beginners

Servizzi oħrajn

 • Ħlas ta' Kontravenzjonijiet
 • Ħlas ta' Kera tad-Dipartiment tal-Artijiet
 • Permessi (tpoġġija ta' skip/kiosks, depożitu u użu ta' krejnijiet u makkinarju, trenching, divertimant okkażjonali)
 • Servizz tal-Gwardjani Lokali
 • Distribuzzjonijiet tal-Kartanzjan
 • Servizzi tal-Wi-Fi
 • Applikazzjonijiet (Passaport, Ċertifikati tat-twelid, żwieġ u mewt)
 • Formoli (Dawl u Ilma, ETC, Servizzi għall-anzjani)