Il-Fontana

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni- 20 ta' Novembru, 1993

photo1

L-ewwel leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - George Cassar (Kunsillier), Anthony Borg (Sindku), Maria Schembri (Kunsillier), Spiro Formosa (Kunsillier), Saviour Borg (Kunsillier), Anton Zammit (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv), Saviour Borg (Kunsillier), Maria Schembri (Kunsillier), Spiro Formosa (Kunsillier), Anthony Borg (Kunsillier 

Waqt din il-leġislatura Anthony Borg kien irreżenja u minfloku daħal Mario Mizzi. Fil-waqt li Josianne Cassar nee Camilleri bdiet tezerċita l-kariga ta Segretarja Ezekuttiva.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu, 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Josephine Borg (Kunsillier), Charlie Micallef (Kunsillier), Ivan Cauchi (Kunsillier), Saviour Borg (Sindku), Mario Mizzi (Viċi Sindku), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

photo4

Ir-Raba Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Anthony Cassar (Kunsillier), Valentino Cassar (Sindku), Edwin Borg (Viċi Sindku), Maria Schembri (Kunsillier), Saviour Borg (Kunsillier), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Maria Schembri (Kunsillier), Anthony Cassar (Kunsillier), Victor Cefai (Viċi Sindku), Saviour Borg (Sindku), Lawrence Apap (Kunsillier), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Saviour Borg (Sindku), Anthony Borg (Viċi Sindku), Lawrence Apap (Kunsillier), Horace Micallef (Kunsillier), Victor Cefai (Kunsillier), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)