Għajnsielem

Applikazzjonijiet li jistgħu jinkisbu mill-Kunsill Lokali

Print this page

APPLIKAZZJONI GĦALL-PERMESS TA' ATTIVITÀ FUQ BARRA (MEPA)

PERMESSI MILL-KUNSILL LOKALI

 • Applikazzjoni għal Użu ta' Skip/ Bin on Wheels (A.L. 241 tal-2000)
 • Applikazzjoni għal Ftuħ ta' wiċċ tat-Triq / Bankina (A.L. 313 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Awtorizazzjoni biex titwettaq attività f'Suq fil-Beraħ (A.L. 119 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Tqegħid ta' Kiddie Machines u Makni tal-Bejgħ Awtomatiċi (A.L. 119 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Depositu ta' Materjal tal-Bini jew Materjal ieħor jew xi Oġġetti f'xi Triq (A.L. 119 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Depositu jew użu ta' Krejn jew Makkinarju (A.L. 119 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Tqegħid ta' Mwejjed u Siġġijiet (A.L. 119 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Twaqqif ta' xi Posta jew Kiosk (A.L. 119 tal-2002)
 • Applikazzjoni għal Divertiment Pubbliku jew Attività simili oħra (A.L. 119 tal-2002)
 • Servizz ta' Gwardjan għat-Traffiku

FORMOLI OĦRA

KUMMISSJONI NAZZJONALI PERSUNI B’DIŻABILITÀ (KNPD)

 • Applikazzjoni għall-Karta tal-Identità Speċjali
 • Applikazzjoni għall-Blue Sticker
 • Applikazzjoni għas-Servizz Għajnuniet Speċjali 
 • Applikazzjoni għal Eżenzjoni mit-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq Karozza 
 • Applikazzjoni għal Eżenzjoni mill-Ħlas tal-Liċenzja tat-Triq

Downloadable application forms from:
http://www.knpd.org/

SAĦĦA, L-ANZJANI U KURA FIL-KOMUNITÀ

 • Applikazzjoni għat-Telecare
 • Applikazzjoni għaċ-Ċentru ta’ matul il-jum u Dikjarazzjoni ta’ Kunsens
 • Applikazzjoni għal Servizz ta' Handyman għall-Anzjani
 • Applikazzjoni għal Roħs fuq il-Linja tat-Telefon
 • Applikazzjoni għal Servizz ta’ Għajnuna fid-dar
 • Applikazzjoni għal Servizz dwar l-Inkontinenza
 • Applikazzjoni għad-Dħul fir-Residenzi għall-Anzjani
 • Applikazzjoni għal Meals on Wheels
 • Applikazzjoni għas-Servizz tan-Night Shelter

REĠISTRAZZJONI FIR-REGISTRU ELETTORALI

 • Change in address for Electoral register purposes.
 • Change in address and surname for ID Cards purpose.

KORPORAZZJONI TAX-XOGĦOL U TAĦRIG

 • Applikazzjoni għal Bidu ta’ Impjieg għal min Jaħdem għal Rasu 
 • Applikazzjoni għal Bidu ta’ Impjieg għal Persuna Impjegata 
 • Applikazzjoni għal Tmiem ta’ Impjieg 

Downloadable application forms from: 
http://www.etc.gov.mt/site/page.aspx?pageid=2148

KORPORAZZJONI GĦAS-SERVIZZI TAL-ILMA

 • Applikazzjoni għal Servizz tal-Ilma
 • Dikjarazzjoni dwar post li ma jintużax 
 • Applikazzjoni għal Permess dwar Public Sewer Discharge
 • Applikazzjoni għal Direct Debit Mandate
 • Avviż taż-Żjara tal-Meter Reader
 • Talba għal Kont l-Aktar Riċenti
 • Reġistrazzjoni ta' Bidla tal-Konsumatur
 • Dikjarazzjoni għal Tibdil fin-Numru ta' Persuni 

Downloadable application forms from: 
http://www.wsc.com.mt/(S(qsvm21n1hajcw0bsqcuawh55))/default.aspx?MDIS=100

KORPORAZZJONI ENEMALTA

 • Application for New Electricity Service
 • Application for the Alteration of Electricity Service
 • Application for Removal of Supply
 • Application of Gaiters/Switching/Deviation
 • Application for the Change of Electricity Tariff
 • Application for a Temporary Supply
 • Application for Connecting a PV Unit to the Grid
 • Application for Rebate on Solar Water Heater
 • Application for the Connection of a Micro Wind Turbine to the Grid
 • Application for Test/Replacement of Electricity Meter 

Downloadable Electricity Services application forms from: 
http://www.enemalta.com.mt/page.asp?p=992&l=1

TELEPHONE (GO) SERVICE

 • New line applications
 • Commercial Easyline
 • web4me Application
 • Change of Telephone number - Acceptance of Ownership
 • Change of Telephone number - Release of Ownership
 • Change of billing address 
 • Star services Barring and de-barring of telephone lines
 • Request for ex-directory listing
 • Transfer of Service
 • Bill Itemisation
 • Request for Works
 • ISDN Application
 • Leased Lines Application
 • Freephone Service Application
 • Shifting/ Deviation of Access Networks

Most services can be handled online through web4me, and are available online from: 
http://www.go.com.mt/Default.aspx?ID=352

TRADE LICENSING FORMS

 • Form A1 - Registration of a commercial activity
 • Form A2 - Notification to register a commercial activity in a licensed commercial premises
 • Form B - Change to the New System
 • Form C - New Licence
 • Form D - Change of Use
 • Form E - Transfer and Cancellation
 • Form F - Inheritance
 • Form G - Reactivation
 • Form H - Street Hawker
 • Form I - Market Hawker
 • Form J - Substitute Hawker
 • Form K - Late Night Shopping
 • Form L - Marketing Agent
 • Form M - Car Boot
 • Form N - Commercial Fairs
 • Form O - Buskers

Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp

AWTORITÀ MARITTIMA TA' MALTA

 • Application For a Licence To Operate A Water Sports Centre
 • Application for a Nautical Licence
 • Application for an Instructor Nautical Licence
 • Application for the Transfer of a Mooring Permit
 • Application to Register a Small Ship
 • Mooring Permit Form
 • Notice of Installation - Change of Engine/s

Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp

AWTORITÀ TAT-TURIŻMU TA' MALTA 

 • Application for a Travel Operator
 • Application for Catering Establishments
 • Application for Changing of Licence Particulars
 • Application for Holiday Premises
 • Application for Holiday Premises (Domestic Tourist Licence)
 • Application for Host Families
 • Application for House on Long Lease Licence
 • Application For the Placing of Tables and Chairs
 • Guidance Notes for Application for Holiday Premises
 • Guidance Notes for Applications for a House on Long Lease to Tourists
 • Guidance Notes for Applications for a Licence of Holiday Premises for Domestic Tourists
 • Guidance Notes for Applications for Catering Establishments
 • Guidance Notes for Host Families Accomodation Standards

Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp

MINISTERU GĦALL-INFRASTRUTTURA, TRASPORT U KOMUNIKAZZJONI

 • Application for a New Main Licence
 • Application for a New Subsidiary (Extension of Main Licence)
 • Application to Cancel an Existing Licence
 • Application to Transfer a Licence to Another Person
 • Application to Transfer a Licence to Another Person Because of Inheritance
 • Applikazzjoni biex tmexxi Liċenzja minn sid għal ieħor minħabba f'Wirt
 • Applikazzjoni biex tmexxi Liċenzja minn sid għal ieħor
 • Applikazzjoni biex tneħħi Liċenzja
 • Applikazzjoni ghal Estenzjoni fuq il-Liċenzja

Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp