L-Għarb

Avviżi

Print this page

Laqgha Annwali tal-Lokalita’

Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser issir laqgha annwali tal-lokalita’ nhar il-Erbgha 30 ta’ Jannar, 2013 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq il-Vizitazzjoni, Gharb fil-4.45pm.

Dawk ir-residenti kollha li isimhom jidher fuq l-ahhar Registru Elettorali tal-Lokalita’ huma mistiedna li jattendu.

Laqgha Annwali tal-Lokalita’

Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser ssir laqgħa annwali tal-lokalita’ nhar il-Erbgħa 13 ta’ April, 2011 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq il-Vizitazzjoni, L-Għarb fis-6.00pm.

Dawk ir-residenti kollha li isimhom jidher fuq l-aħħar Reġistru Elettorali tal-Lokalita’ huma mistiedna li jattendu.

Karnival L-Għarb 2010

Laqgħa Annwali tal-Lokalita’

Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser ssir laqgħa annwali tal-lokalita’ nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Frar, 2010 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq il-Viżitazzjoni, L-Għarb fis-6.30pm. Dawk ir-residenti kollha li isimhom jidher fuq l-aħħar Reġistru Elettorali tal-Lokalita’ huma mistiedna li jattendu.