L-Għarb

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 ta' April, 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug  għal-Lemin: Is-Sna Anna Maria Vella (Segretarja), is-Sur Louis Apap (Sindku), is-Sur Maurice Cauchi (Kunsillier), is-Sur Alfred Cauchi (Kunsillier) u s-Sur Dimitrius Agius (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Is-Sna Joanne Attard (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Alfred Cauchi (Kunsillier), is-Sur Dimitrius Agius (Kunsillier), is-Sur Tonio Mifsud (Viċi-Sindku), is-Sur David Apap Agius (Sindku) u s-Sur Tony Frendo (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Is-Sna Carmen Vella (Kunsillier), Is-Sur Tonio Mifsud (Kunsillier), Is-Sna Ursola Caruana (Kunsillier), is-Sur Louis Apap (Viċi-Sindku), is-Sur David Apap Agius (Sindku) u s-Sna Joanne Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Is-Sur Eugenio Portelli (Kunsillier), Is-Sur Sam Cefai (Kunsillier), is-Sur Raymond Cassar (Viċi-Sindku), is-Sur Dimitrius Agius (Kunsillier), is-Sur David Apap Agius (Sindku) u s-Sna Joanne Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Is-Sna Sunta Camilleri (Kunsillier), is-Sna Carmen Vella (Kunsillier), Is-Sur Raymond Cassar (Viċi-Sindku), is-Sur Dimitrius Agius (Kunsillier), is-Sur David Apap Agius (Viċi-Sindku) u s-Sna Joanne Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju, 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Is-Sna Joanne Attard (Segretarju Eżekuttiv), is-Sur Emanuel Muscat (Kunsillier), is-Sna Lisa Marie Brooke (Kunsillier), is-Sur David Apap Agius (Sindku), is-Sur Raymond Cassar (Viċi-Sindku) u s-Sna Carmen Vella (Kunsillier)