L-Għarb

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Servizz ta’ berġa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa        10.30am– 11.00am

Ġbir ta’ skart goff
Min ikun jeħtieġ dan is-servizz jikkuntatja lill-Kunsill u jagħti d-dettalji tiegħu u ta’ l-iskart li għandu għall-ġbir. Il-Kunsill jibgħat l-informazzjoni lid-Dipartiment ta’ l-Indafa Pubblika u dawn min-naħa tagħhom jikkuntatjaw lir-resident sabiex jinfurmawh bil-ġurnata u ħin tal-ġbir.

Ġbir ta’ skart
Skeda tax-Xitwa:-
It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa 8.00am u s-Sibt 2.30pm
Skeda tas-Sajf It-Tnejn, l-Erbgħa, l-Ħamis u l-Ġimgħa fit-8.00am u s-Sibt fis-2.30pm

Ġbir ta’ skart irriċiklat
It-Tlieta                  fit-8am

Korsijiet offruti mill-Kunsill
Crafts bħal ma huma pittura, ganutell, fuħħar, mosaic, bizzilla, stained glass, gilding u parcmina.
Korsijiet tat-tisjir
Korsijiet tal-Malti għall-barranin
Korsijiet tal-kompjuter u l-internet
Korsijiet fil-lingwi
Korsijiet dwar ikel għal saħħa aħjar
First Aid
Kors fil-bini ta’ Presepju.

Librerija
It-Tnejn u l-Ħamis bejn it-9.00am u l-11.00am.
Il-Gimgħa bejn 2.30pm u l-4.30pm

Servizzi Oħra 
Servizz ta’ Internet u użu ta’ kompjuter ġewwa l-librerija,
Pagament ta’ ċitazzjonijiet, liċenzji tal-ħwienet kif ukoll ħlas tal-kera tar-raba’, Servizz ta’ open skip nhar ta’ Sibt mid-9.30 sal-11.30,
Manutenzjoni ta’ dawl tat-triq,
Ħruġ ta’ Permessi,
Tindif ta’ toroq
Day Centre għall-Anzjani.
Servizz ta photocopy

Ħlasijiet
- Liċenzji  tal-MTA
- Kiri ta’ l-art tal-Gvern
- Kontravenzjonijiet
- Kera tar-raba
• Servizz tar-reċiklaġġ permezz tal-Bring-in-Site fi Triq il-Viżitazzjoni
• Servizz ta’ Open-Skip kull nhar ta’ Sibt fi Triq Tumas Cassar
• Servizz ta’ knis tat-toroq u qtugħ ta’ ħaxix
• Tindif u manutenzjoni tal-latrini publiċi fi Triq Trux u Triq ta’ Pinu

Servizzi ta’ Saħħa:
• Għoti tal-labra ta’ l-Influenza
• Ċentru Step by Step ġewwa l-berġa

Servizzi għall-Anzjani:
• Sħubija fid-Day Centre ta’ Għajnsielem sabiex l-Anzjani kollha ikunu jistgħu jattendu dan iċ-ċentru kull nhar ta’ Tnejn.
• Karta anzjan
• Harġiet

Servizzi ta’ Informazzjoni:
• www.gharbnet.com - Website b’informazzjoni dwar l-Gharb u l-Kunsill
• Avviżi li jintbagħtu ġewwa kull residenza kull meta tinħass il-ħtieġa
• Il-magazine annwali Leħen il-Punent
• Persuni abbonati jirċievu avviżi permezz tal-e-mail ukoll
• Ogħti ta’ informazzjoni dwar il-Kunsill lill-istudenti