Il-Fgura

Minuti

Print this page

Biex issegwi l-laqgħa LIVE aghfas fuq dawn il-links ....  CAM1 u CAM2

For live streaming of the meeting click on the following links ....... CAM1 u CAM2

Minuti u Listi ta' Pagamenti - Laqgħat tal-Kunsill

Is-Seba'  Legislatura

2017

Laqgha nru 65 li saret fis-26 ta' Settembru 2017 - dokumenti mal-Minuti

Laqgha nru 64 li saret fl-4 ta' Settembru 2017

Laqgha nru 63 li saret fit-22 ta' Awwissu 2017 - dokumenti mal-Minuti

Laqgha nru 62 li saret fil-25 ta' Lulju 2017 - dokumenti mal-Minuti

Laqgha nru 61 li saret fl-20 ta' Gunju 2017 - dokumenti mal-Minuti

Laqgha nru 60 (Laqgha b'urgenza) li saret fis-16 ta' Gunju 2017 dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 59 li saret fit-23 ta' Mejju 2017 - dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 58 li saret fit-18 ta' April  2017 -dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 57 li saret fil-21 ta' Marzu 2017 -dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 56 li saret fit-28 ta' Frar 2017 - dokumneti mal-minuti

Laqgha nru 55 li saret fil-15 ta' Frar 2017 - dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 54 li saret fl-24 ta' Jannar 2017  - dokumenti mal-minuti

2016

Laqgha nru 53 li saret fl-20 ta' Dicembru 2016 - dokumenti mal-minuti- ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 52 li saret fit-22 ta' Novembru 2016 -  dokumenti mal-minuti - ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 51 li saret fit-24 ta' Ottubru 2016 - dokumenti mal-minuti - ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 50 (Laqgha b'Urgenza) li saret fis-17 t'Ottubru 2016 - dokumenti mal-minuti - Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 49 li saret fis-26 ta' Settembru 2016 - dokumenti mal-minuti - Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 48 li saret fit-22 ta' Awwissu 2016 - dokumenti mal-minuti -Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 47 li saret fid-19 ta' Lulju 2016 - dokumenti mal-minuti -Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 46 (Laqgha b'Urgenza)  li saret fil-5 ta' Lulju 2016 - Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 45 li saret fl-14 ta' Gunju 2016- dokumenti mal-minuti - Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 44 li saret fit-18 ta' Mejju 2016 -Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 43 li saret fl-10 ta' Mejju 2016 - dokumenti mal-minuti - Ittri biex jigu skuzati

Laqgha nru 42 li saret fl-19 ta' April 2016 - dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 41 li saret fil-15 ta' Marzu 2016 - dokumenti mal-minuti

Laqgha nru 40 li saret fis-16 ta' Frar 2016 

Laqgha nru 39 li saret fid-19 ta' Jannar2016

2015

Laqgha nru 38 li saret fil-15 ta' Dicembru 2015

Laqgha nru 37 li saret fl-10 ta' Novembru 2015

Laqgha nru 36 li saret fl-14 ta' Ottubru 2015

Laqgha nru 35 li saret fit-22 ta' Settembru 2015

Laqgha nru 34 (Laqgha b'urgenza) li saret fit-3 ta' Settembru 2015

Laqgha nru 33 li saret fil-11 ta' Awwissu 2015

Laqgha nru 32 li saret fis-7 ta' Lulju 2015

Laqgha nru 31 li saret fit-2 ta' Gunju  2015

Laqgha nru 30 li saret fit-12 ta' Mejju 2015

Laqgha nru 29 li saret fit-28 ta' April 2015

Laqgha nru 28 li saret fl-14 ta' April 2015

Laqgha nru 27 li saret fis-17 ta' Marzu 2015

Laqgha nru 26 li saret fis-17 ta' Frar 2015

Laqgha nru 25 li saret fl-20 ta' Jannar 2015

2014

Laqgha nru 24 li saret fid-9 ta' Dicembru 2014

Laqgha nru 23 li saret fil-11 ta' Novembru 2014

Laqgha nru 22 (Laqgha b'urgenza)  li saret fl-4 ta' Novembru 2014

Laqgha nru 21 li saret fl-14 ta' Ottubru 2014

Laqgha nru 20 li saret fil-15 ta' Settembru 2014

Laqgha nru 19 li saret fis-26 t'Awwissu 2014

Laqgha nru 18 li saret fid-29 ta' Lulju 2014

Laqgha nru 17 li saret fis-17 ta' Gunju 2014

Laqgha nru 16 li saret fis-27 ta' Mejju 2014

Laqgha nru 15 li saret fid-29 t'April 2014

Laqgha nru 14 li saret fit-18 ta' Marzu 2014

Laqgha nru 13 li saret fit-18 ta' Frar 2014

Laqgha nru 12 li saret fl-14 ta' Jannar 2014

2013

Laqgha nru 11 li saret fit-3 ta' Dicembru 2013

Laqgha nru 10 li saret fil-5 ta' Novembru 2013

Laqgha nru 9 li saret fl-1 ta' Ottubru 2013

Laqgha nru 8 li saret fit-3  ta' Settembru 2013

Laqgha nru 7 li saret fis-6 t'Awwissu 2013

Laqgha nru 6 li saret fl-10 ta' Lulju 2013

Laqgha nru 5 li saret fil-11 ta' Gunju 2013

Laqgha nru 4 li saret fl-14 ta' Mejju 2013

Laqgha nru 3 (Laqgha b'Urgenza) li saret fis-26 t'April 2013

Laqgha nru 2 li saret fis-16 t'April 2013

Laqgha nru 1 li saret fl-1 t'April 2013

Is-Sitt Leġislatura

2013

Laqgha nru 85 li saret fis-26 ta' Marzu 2013

Laqgha nru 84 li saret fil-15 ta' Marzu 2013

Laqgha nru 83 li saret fl-20 ta' Frar 2013

Laqgha nru 82 li saret fil-15 ta' Jannar 2013

2012

Laqgha nru 81 li saret fl-14 ta' Dicembru 2012

Laqgha nru 80 li saret fis-27 ta' Novembru 2012

Laqgha nru 79 li saret fil-25 t'Ottubru 2012

Laqgha nru 78 li saret fil-25 ta' Settembru 2012 - doc 1-doc 2

Laqgha nru 77 li saret fid-19 ta' Settembru 2012 - laqgha b'urgenza

Laqgha nru 76 li saret fit-28 t'Awwissu, 2012

Laqgha nru 75 li saret fil-31 ta' Lulju 2012

Laqgha nru 74 li saret fis-17 ta' Lulju 2012

Laqgha nru 73 li saret fid-19 ta' Gunju 2012

Laqgha nru 72 li saret fit-22 ta' Mejju 2012

Laqgha nru 71 li saret fl-24 t'April 2012

Laqgha nru 70 li saret fis-27 ta' Marzu 2012

Laqgha nru 69 li saret fis-27 ta' Frar 2012

Laqgha nru 68 li saret fl-20 ta' Frar, 2012 - dokumenti annessi

Laqgha nru 67 li saret fit-3 ta' Frar, 2012

Laqgha nru 66 li saret fis-17 ta' Jannar, 2012

2011

Laqgha nru 65 li saret fl-14 ta' Dicembru 2011 - dokumenti annessi

Laqgha nru 64 li saret fil-15 ta' Novembru, 2011 - dokumenti annessi

Laqgha nru 63 li saret fit-8 ta' Novembru, 2011

Laqgha nru 62 li saret fl-4 ta' Novembru, 2011

Laqgha nru 61 li saret fit-28 ta' Ottubru, 2011

Laqgha nru 60 li saret fis-26 ta' Ottubru, 2011

Laqgha nru 59 li saret fl-14 t'Ottubru, 2011 

Laqgha nru 58 li saret fis-26 ta' Settembru, 2011

Laqgha nru 57 li saret fid-9 ta' Settembru 2011

Laqgha nru 56 li saret fil-31 ta' Awwissu 2011 - laqgha urgenti

Laqgha nru 55 li saret fid-29 ta' Awwissu 2011 - part 1 - part 2

Laqgha nru 54 li saret fl-24 t'Awwissu 2011 - dokumenti annessi

Laqgħa Nru 53 li saret nhar l-20 ta' Lulju 2011

Laqgħa Nru 52 li saret nhar il-25 ta' Lulju 2011 - skeda ta' pagamenti  - dokument

Laqgha b'urgenza nru 51 li saret fis-7 ta' Lulju 2011

Laqgha nru 50 li saret fis-27 ta' Gunju 2011  - minuti part 2 - dok annessi part 1- dok annessi part 2

Laqgħa nru 49 li saret fit-3 ta' Ġunju 2011

Laqgħa nru 48 li saret fis-16 ta' Mejju 2011  - (minuti part 2) - dokumenti annessi (1) (2) (3)

Laqgħa nru 47 li saret fid-29 t'April 2011

Laqgħa nru 46 li saret fit-18 t'April 2011

Laqgħa nru 45 li saret fil-11 t'April 2011 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 44 li saret fl-14 ta' Marzu 2011 - dokumenti annessi (1)(2)

Laqgħa  B' Urġenza nru 43 li saret fit-8 ta' Marzu 2011 - dokumenti annessi

Laqgħa B' Urġenża nru 42 li saret fil-21 ta' Frar 2011

Laqgħa nru 41 li saret fil-15 ta' Frar 2011 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 39 li saret fl-10 ta' Jannar 2011 -   dokument annessi (1), (2)

Laqgħa B' Urġenza nru 40 li saret fis-7 ta' Jannar 2011

2010

Laqgħa nru 38 li saret fid-9 ta' Diċembru 2010 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 37 li saret fil-17 ta' Novembru 2010 dokumenti annessi

Laqgħa nru 36 li saret fil-15 ta' Novembru 2010dokumenti annessi -  rapport indafa fil-fgura

Laqgħa nru 35 li saret fil-11 t'Ottubru 2010 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 34 li saret fis-27 ta' Settembru 2010 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 33 li saret fil-14 ta' Settembru, 2010 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 32 li saret fil-11 t'Awwissu 2010 -   dokumenti annessi

Laqgħa nru 31 li saret fit-3 t'Awwissu 2010 -  dokumenti annessi  

Laqgħa nru 29 li saret fis-7 ta' Lulju 2010  -  dokumenti annessi

Laqgħa nru 28 li saret fit-28 ta ' Ġunju 2010  -  dokumenti annessi

Laqgħa nru 27 li saret fis-16 ta' Ġunju 2010  -  dokumenti annessi

Laqgħa nru 30 li saret fis-16 ta' Lulju 2010

Laqgħa nru 26 li saret fil-31 ta' Mejju 2010  - dokumenti annessi

Laqgħa nru 25 li saret fit-28 ta' Mejju 2010

Laqgħa nru 24 li saret fil-25 ta' Mejju 2010

Laqgħa nru 23 li saret fit-12 ta' Mejju 2010 - dokumenti annessi

Laqgħa nru 22 li saret fl-4 ta' Mejju 2010 

Laqgħa nru 21 li saret fit-28 ta' April 2010

Laqgħa nru 20 li saret fis-26 ta' April 2010

Laqgħa nru 19 li saret fil-15 ta' April 2010 -  dokument mal-minuti

Laqgħa nru 18 li saret fis-7 ta' April, 2010

Laqgħa nru 17 li saret fl-24 ta' Marzu, 2010

Laqgħa nru 16 li saret fit-22 ta' Marzu, 2010 - (dokument inkluż)

Laqgha nru 15 li saret fis-17/3/10  - (skeda ta' pagamenti u dokumenti inkluzi)

Laqgħa nru 14 li saret fl-1 ta' Marzu 2010

Laqgħa nru 13 li saret fl-1 ta' Marzu 2010

Laqgħa nru 12 li saret fl-24 ta' Frar 2010

Laqgħa nru 11 li saret fit-23 ta' Frar 2010

Laqgħa nru 10 li saret nhar is-17 ta' Frar 2010

Laqgħa nru 9 li saret nhar it-8 ta' Frar 2010 - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa nru 8 li saret nhar it-13 ta' Jannar 2010 - skeda ta' pagamenti u dokumenti ohra

2009

Laqgħa Nru 7 li saret nhar id-9 ta' Diċembru 2009 - Lista ta Salarji, Skeda ta' pagamenti

Kontinwazzjoni ta' Laqgħa Nru 6 li saret nhar il-17 ta' Novembru, 2009 - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa Nru 6 li saret nhar il-11 ta' Novembru 2009

Kontinwazzjoni ta' Laqgħa Nru 5 li saret nhar il-21 t'Ottubru 2009   - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa Nru 5 li saret nhar l-14 t'Ottubru, 2009

Laqgħa Nru 4 li saret nhar is-16 ta' Settembru, 2009

Laqgħa Nru 3 li saret nhar id-9 ta' Settembru, 2009  - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa Nru 2  li saret nhar it-3 ta' Awissu, 2009  - Skeda ta' pagamenti 

Laqgħa Nru 1 li saret nhar id-9 ta'Lulju, 2009 - Skeda ta' pagamenti


Il-Ħames Leġislatura

2009

Laqgħa Nru 60 li saret nhar it-22 ta' Ġunju 2009

Kontinwazzjoni tal-Laqgħa Nru 59 li saret nhar l-14 ta' Mejju 2009 - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa Nru 59 li saret nhar il-21 t' April 2009

Laqgħa Nru 58 li saret nhar il-25 ta' Marzu 2009

Laqgħa Nru 57 li saret nhar is-16 ta' Marzu 2009 - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa Nru 56 li saret nhar it-12 ta' Frar 2009 - Skeda ta' pagamenti

Laqgħa Nru 55 li saret nhar is-27 ta' Jannar 2009 - Skeda ta' pagamenti