Il-Fgura

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 ta' April 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Segretarju Eżekuttiv Oreste Alessandro, Kunsillier Mario Gerada, Viċi Sindku Saviour Camilleri, Kunsillier Brian Decelis, Kunsillier Mark Lombardo, Kunsillier David Mangion, Kunsillier Lawrence Attard Bezzina, Kunsillier Luciano Vella, Kunsillier Paul Ignatius Micallef


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Kunsilliera Mary Cini, Kunsillier Mario Gerada, Kunsillier David Mangion, Sindku Saviour Camilleri, Viċi Sindku Alfred Calleja, Kunsilliera Mary Carter, Kunsillier Charles Bonello, Kunsillier Mark Lombardo,  Segretarju Eżekuttiv Alex Grima


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Kunsillier Alfred Debono, Kunsillier John Anthony Azzopardi, Viċi Sindku Rita Cutajar, Kunsillier Raymond Deguara, Kunsillier Mark Lombardo, Kunsililer Alfred Calleja, Kunsillier Saviour Camilleri, Kunsillier Charles Bonello, Sindku Anthony Degiovanni, Segretarju Eżekuttiv Alex Grima


Ir-Raba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni  - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Sindku Anthony Degiovanni, Kunsillier Charles Bonello, Kunsillier Mark Lombardo, Viċi Sindku Darren Marmara`, Kunsillier Saviour Camilleri, Kunsillier John Anthony Azzopardi, Kunsillier Alfred Debono, Kunsilliera Rita Cutajar, Kunsillier Rudolph Degiorgio, Segretarju Eżekuttiv Alex Grima


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni  - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Kunsilliera Rita Cutajar, Kunsillier Pierre Dalli, Kunsillier Alfred Debono, Kunsillier Carmel Agius, Kunsillier Mark Lombardo, Kunsillier Saviour Camilleri, Viċi Sindku Dr Etienne Grech, Kunsillier Charles Bonello, Sindku Darren Marmara`, Segretarju Eżekuttiv Alex Grima


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Kunsillier Alfred Debono, Kunsillier Mark Lombardo, Kunsillier Byon Camilleri, Viċi Sindku Anthony Degiovanni, Sindku Darren Marmara`, Kunsillier Charles Bonello, Kunsillier Saviour Camilleri, Kunsillier Pierre Dalli, Deputat Segretarju Eżekuttiv Adrian Attard (Il-Kunsilliera Rita Cutajar ma tidhirx fir-ritratt)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2013

photo7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Segretarju Eżekuttiv Christopher Cutajar, Kunsillier Mark Lombardo, Kunsillier Ryan Ellul, Viċi Sindku Matthew Vella, Kunsillier Charles Bonello, Sindku Dr Byron Camilleri, Kunsillier Pierre Dalli, Kunsillier Raymond Deguara, Kunsillier Jesmond Zammit, Kunsillier Rene' Zammit.