Il-Fgura

Membri tal-Kunsill

Print this page

  

Sindku Dr. Byron Camilleri LL.D.
Vici-Sindku Sur Pierre Dalli
Kunsillier Sur Charles Bonello
Kunsillier Sur Ray Deguara
Kunsillier Sur Ryan Ellul
Kunsillier Sur Jesmond Zammit
Kunsillier Sur Mark Lombardo
Kunsillier Sur Rene Zammit
kunsillier Sur Saviour Camilleri

 Segretarju Eżekuttiv:   Is-Sinjura Beverly Saliba

Dr. Byron Camilleri - Sindku

Sorveljanza funzjonijiet tal-Kunsill
inkluż staff amministrattiv u ħaddiema
Finanzi
Sigurta' u materji legali
Materjal informattiv u konsultazzjoni
Ċentru Ċiviku (inkluż kunċett one-stop shop)
Żgħażagħ (inkluż skambji)
Ħidma Internazzjonali
Programmi u Fondi tal-Unjoni Ewropeja
Chairperson Kumitat Finanzi
Chairperson Sotto Kumitat - Residential parking scheme
Chairperson Interviewing Board
Chairperson Tenders Adjudication Board
Membru Sotto Kumitat - Sit Elettroniku ġdid
Membru Sotto Kumitat - Corporate Image
Membru Sotto Kumitat Traffic Management


Sur Pierre Dalli - Viċi Sindku

Għaqdiet
Jum il-Fgura
Attivitajiet
Indafa
Traffic Management
Chairperson Sotto Kumitat Traffic Management
Membru Sotto Kumitat- Residential Parking Scheme
Membru Tenders Adjudication Board
Membru Kumitat Finanzi


Sur Ray Deguara

Saħħa
Kiosks
Posta
Reklamar ta' toroq
Membru Kumitat Finanzi
Membru Tenders Adjudication Board
Membru Sotto Kumitat - Residential Parking Scheme
Membru Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid
Membru Sotto Kumitat - Corporate Image tal-Kunsill


Sur Ryan Ellul

Dawl tat-Toroq
Oqsma Bini tal-Gvern
Ambjent
Aċċessibilita'
Persuni bi bżonnijiet speċjali
Membru Kumitat Finanzi
Membru Sotto Kumitat - Corporate Image
Membru Tenders Adjudication Board
Membru Interviewing Board


Sur Jesmond Zammit


Ħidma Soċjali
Membru Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid
Membru Sotto Kumitat Traffic Management
Membru Sotto Kumitat - Residential Parking Scheme


Sur Rene Zammit

Informazzjoni Teknoloġika, inkluż edukazzjoni
Corporate Image li tinkludi l-fuljett, letterheads u emails
Sit elettroniku
Live streaming tal-laqgħat tal-Kunsill
Sports
Trasport Pubbliku
Komunita’ Kummerċjali
Chairperson Sotto Kumitat - Sit elettroniku ġdid
Chairperson Sotto Kumitat - Corporate Image


Sur Saviour Camilleri

Infrastruttura
Kultura
Ħarġiet kulturali
Membru Interviewing Board
Membru Tenders Adjudication Board